Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 

STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HQH096 Phương pháp nghiên cứu văn hoá - xã hội Hàn Quốc 3.00 Bắt Buộc
2 HQH101 Hàn Quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa 3.00 Bắt Buộc
3 HQH110 Lịch sử đời sống xã hội Hàn Quốc 3.00 Bắt Buộc
4 HQH098 Văn hoá đại chúng và công nghiệp văn hoá tại Hàn Quốc 2.00 Tự Chọn
5 HQH100 Chuyên đề Hàn Quốc Học 2.00 Tự Chọn
6 HQH105 Văn hóa tâm lý người Hàn 2.00 Tự Chọn
7 HQH107 Xã hội đa văn hóa Hàn Quốc 2.00 Tự Chọn
8 HQH128 Văn học và văn hóa nghe nhìn 2.00 Tự Chọn
9 HQH129.1 Kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình 2.00 Tự Chọn
10 HQH131 Chuyên đề TOPIK 2.00 Tự Chọn
11 HQH134 Di sản thế giới tại Hàn Quốc 2.00 Tự Chọn
12 HQH135 Địa lý du lịch Hàn Quốc 2.00 Tự Chọn
13 HQH136 Tín ngưỡng và tôn giáo ở Hàn Quốc 2.00 Tự Chọn
14 HQH137 Nghiệp vụ biên tập 2.00 Tự Chọn
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 11607038
Đang online : 322
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS