[Đăng ngày: 01/09/2016]

I. Cơ cấu tổ chức của phòng Đào tạo gồm :

1. Tổ chức Đảng và Đoàn thể :

- Chi bộ Đào tạo.

- Công đoàn bộ phận phòng Đào tạo.

2. Chính quyền :

- Trưởng phòng phụ trách chung.

- Phó trưởng phòng phụ trách hệ Chính quy.

- Phó trưởng phòng phụ trách hệ Vừa làm vừa học.

- Phó trưởng phòng phụ trách hệ Văn bằng 2, Liên thông, chương trình Chất lượng cao, cử nhân tài năng.
- Các chuyên viên.
 

II. Nhân sự:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1 Ngô Thị Thu Trang
Trưởng phòng Quản lý và điều hành chung các hoạt động của phòng
thutrangnt@hcmussh.edu.vn
2 Lê Trọng Vinh Phó trưởng phòng Triển khai đào tạo hệ chính quy đại trà
Triển khai  đào tạo hệ văn bằng 2 và liên thông.

vinhletrong@hcmussh.edu.vn
3
Nguyễn Thị Bích Hà
Phó trưởng phòng
 Triển khai đào tạo hệ vừa làm vừa học
 Lập kế họach và tổ chức tuyển sinh hệ VLVH
 Lập kế hoạch học tập và triển khai CTĐT tại  Phân hiệu ĐHQG-HCM tỉnh Bến Tre.
hanguyen@hcmussh.edu.vn
4
Phạm Thị Hồng Cúc Phó trưởng phòng
 Triển khai chương trình cử nhân tài năng
 Triển khai thực hiện các chương trình đào tạo theo CDIO, GD 4.
Triển khai chương trình chất lượng cao
Triển khai chương trình đào tạo từ xa

phamthihongcuc@hcmussh.edu.vn
5 Nguyễn Đức Côn
Nhân viên
 Chuyên trách học vụ sinh viên hệ VLVH các khoa/ cơ sở đào tạo
 Xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ vừa làm vừa học
connd@hcmussh.edu.vn
6
Bùi Huỳnh Thúy Diễm
Nhân viên
Chuyên trách  giáo vụ và xét tốt nghiệp các khoa Báo chí & Truyền thông, Lịch sử, Lưu trữ & Quản trị văn phòng, Nhân học, Văn học, Ngôn ngữ, Ngữ văn Ý, Ngữ văn Tây Ban Nha, Đô thị học (bao gồm tất cả các hệ đào tạo chính quy).
diembht@hcmussh.edu.vn
7
Vũ Thị Giang
Nhân viên
Phụ trách giáo vụ, kiểm tra, theo dõi việc giảng dạy của giảng viên tại cơ sở Linh Trung
giangvt@hcmussh.edu.vn
8
Phan Thanh Giảng
Nhân viên
Chuyên trách điểm giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất
giangphanthanh@hcmussh.edu.vn
9
Nguyễn Thị Kim Hương
Nhân viên
Chuyên trách giáo vụ và xét tốt nghiệp các khoa Địa lý, Đông phương, Giáo dục học, Xã hội học,Thư viện – Thông tin, Triết học, Du lịch, Quan hệ Quốc tế, Tâm lý (bao gồm tất cả các hệ đào tạo chính quy).
ntkhuong@hcmussh.edu.vn
10
Hồ Quang Kim
Nhân viên
Chuyên trách giáo vụ và xét tốt nghiệp các khoa Ngữ văn Anh, Ngữ văn Nga, Ngữ văn Pháp, Văn hóa học, Công tác xã hội, Ngữ văn Đức, Việt Nam học, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc (bao gồm tất cả các hệ đào tạo chính quy).
hoquangkim@hcmussh.edu.vn
11
Hoàng Thị Nhung
Nhân viên
Chuyên trách phần mềm quản lý đào tạo mảng DATA sinh viên
Chuyên trách công tác đăng ký học phần văn bằng 2 của các khoa (từ khóa 2013)
Chuyên trách sinh viên chương trình chất lượng cao
Chuyên trách triển khai phần mềm quản lý đào tạo.
nhunght@hcmussh.edu.vn
12
Lê Hồng Sơn
Nhân viên
Phụ trách giáo vụ, kiểm tra, theo dõi việc giảng dạy của giảng viên tại cơ sở Linh Trung
sonlh@hcmussh.edu.vn
13
Võ Thanh Sơn
Nhân viên
Chuyên trách website Phòng Đào tạo
 Chuyên trách học vụ sinh viên hệ VLVH
Chuyên trách dữ liệu sinh viên hệ VLVH
sonvt@hcmussh.edu.vn
14
Nguyễn Hoàng Vũ
Nhân viên
Chuyên trách công tác đăng ký học phần, xếp lớp học phần cho các lớp đào tạo theo hệ tín chỉ.
 Chuyên trách sinh viên chương trình chất lượng cao
Chuyên trách triển khai phần mềm quản lý đào tạo.
vunh@hcmussh.edu.vn
 15  Lô Thị Minh Hà Nhân viên   Sắp xếp thời khóa biểu và phòng học, phòng thi hệ chính quy (kể cả học phần ngoại ngữ không chuyên) tại cơ sở Thủ Đức  minhha.211094@gmail.com
 16  Đoàn Thị Thu Hằng Nhân viên  Chuyên trách về công tác ngoại ngữ cho sinh viên (xác minh bằng cấp, tiêu chuẩn lên năm III, miễn học NNKC..)  thuhang@hcmussh.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 14711370
Đang online : 163
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS