[Đăng ngày: 10/02/2014]

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VĂN HOÁ - VĂN HỌC

 

1. Trình độ kiến thức

Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, chương trình giáo dục Văn hoá – Văn học được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức về lịch sử phát triển của văn học Anh qua các giai đoạn, đặc biệt từ thế kỷ XVI-XXI;

- Kiến thức về lịch sử phát triển của văn học Mỹ qua các giai đoạn, đặc biệt từ thế kỷ XIX-XXI;

- Kiến thức về các trào lưu lớn trong văn học Anh, Mỹ;

- Kiến thức cơ bản về các thể loại văn học như thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch…;

- Kiến thức về các tác giả quan trọng trong văn học Anh, Mỹ;

- Kiến thức về văn hoá bao gồm các vấn đề xã hội tại Anh và Mỹ, lịch sử, hệ thống giáo dục, hệ thống chính trị, lối sống và bản sắc dân tộc của Anh và Mỹ,…

            - Kiến thức bổ trợ: Ngoại ngữ 2 trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành

Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, chương trình giáo dục Văn hoá – Văn học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

- Sử dụng 4 kỹ năng tiếng Anh (nghe-nói-đọc-viết) ở trình độ nâng cao tương đương TOEFL 550-600 / iBT 100;

- Phát âm chuẩn;

- Cảm nhận, phê bình một tác phẩm trên cơ sở lý luận văn học và hiểu biết về các giai đoạn lịch sử của văn học Anh, Mỹ;

- Tìm hiểu, trình bày về một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu cho các trào lưu lớn trong văn học Anh, Mỹ;

- Phân tích được những biến cố, phong trào, nhóm và các cá nhân có ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển của lịch sử văn hoá – văn học Anh, Mỹ;

- Các kỹ năng “mềm” như: kỹ năng tổ chức, làm việc theo nhóm; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng chọn lựa và xử lý thông tin; kỹ năng truyền đạt, thuyết phục; kỹ năng phân tích, nhận xét, bình luận một vấn đề xã hội dưới nhiều góc nhìn khác nhau; kỹ năng giao tiếp đa văn hoá, ...

 3. Phẩm chất nhân văn

Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, chương trình giáo dục Văn hoá – Văn học được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Kiên trì, nhẫn nại trong công tác nghiên cứu;

- Có khả năng cảm nhận cái hay cái đẹp của văn học;

- Nhận thức được bản chất của văn hoá Việt Nam trong so sánh với văn hoá nước ngoài;

- Bản lĩnh và hội nhập: nhận thức được những điều phù hợp và không phù hợp với văn hoá Việt Nam trong giao lưu và hội nhập.

4. Vị trí việc làm và Cơ hội học lên trình độ cao hơn

4.1 Vị trí việc làm:

Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, chương trình giáo dục Văn hoá – Văn học có thể làm việc tại:

- Các cơ quan, đơn vị chính trị và kinh tế có sử dụng tiếng Anh như cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, văn phòng, đại diện các tổ chức, công ty nước ngoài hoặc các công ty trong nước có sử dụng tiếng Anh, các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, truyền hình địa phương và nước ngoài.

- Các cơ quan giáo dục, đơn vị nghiên cứu như các trường đại học, cao đẳng (giảng dạy chuyên ngành văn hoá-văn học Anh, Mỹ hoặc tiếng Anh tổng quát từ trình độ sơ cấp đến cao cấp), các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, chương trình giáo dục Văn hoá – Văn học có thể học sau đại học bậc thạc sĩ, tiến sĩ ở các chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học, Văn hoá học, Quan hệ quốc tế, Ngoại thương…

 

 

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BIÊN PHIÊN DỊCH

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, chương trình giáo dục Biên phiên dịch được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức về lý thuyết dịch bao gồm các phương pháp dịch và kỹ thuật dịch cơ bản;

- Kiến thức ngôn ngữ học (cả tiếng Việt và tiếng Anh);

- Kiến thức cơ bản về văn hoá, văn học Anh, Mỹ;

- Kiến thức tiếng Anh thuộc các lĩnh vực văn hoá, xã hội, chính trị, thương mại,…

            - Kiến thức bổ trợ: Ngoại ngữ 2 trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, chương trình giáo dục Biên phiên dịch được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

            - Sử dụng 4 kỹ năng tiếng Anh (nghe-nói-đọc-viết) ở trình độ nâng cao, tương đương TOEFL 550-600/TOEFL iBT 100;

            - Phát âm chuẩn;

            - Nắm vững và ứng dụng các nguyên tắc cơ bản của lý thuyết dịch vào thực tế biên phiên dịch tiếng Anh;

            - Biên dịch văn bản thuộc các thể loại khác nhau như văn học, học thuật, hành chính, kinh thương…;

            - Dịch trực tiếp trong các lĩnh vực giao tiếp, hội thảo khoa học, hội nghị chính trị, đàm phán thương mại,…;

            - Các kỹ năng “mềm” như: kỹ năng tổ chức, làm việc theo nhóm; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng lọc lựa và xử lý thông tin; kỹ năng truyền đạt, thuyết phục; kỹ năng phân tích, nhận xét, bình luận một vấn đề xã hội dưới nhiều góc nhìn khác nhau; kỹ năng giao tiếp đa văn hoá,...

3. Phẩm chất nhân văn:

Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, chương trình giáo dục Biên phiên dịch được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

            - Kiên trì trong công tác nghiên cứu và dịch thuật;

            - Nhận thức được bản chất của văn hoá Việt Nam trong so sánh với văn hoá nước ngoài, đặc biệt ứng dụng vào trong công tác dịch thuật góp phần quá trình phát triển và hội nhập của đất nước qua công tác dịch thuật.

 - Năng động, nhạy bén, cẩn thận, tự tin trong giao tiếp và công tác dịch thuật.

4. Vị trí việc làm và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1 Vị trí việc làm:

Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, chương trình giáo dục Biên phiên dịch có thể làm việc tại các cơ quan:

- Các cơ quan, đơn vị chính trị và kinh tế có sử dụng tiếng Anh như các nhà xuất bản, cơ quan truyền thông trong nước và tại các nước nói tiếng Anh; các cơ quan ngoại giao; các tổ chức quốc tế; các công ty, văn phòng của nước ngoài trong lĩnh vực du lịch, hướng dẫn viên hoặc các cơ quan, công ty, xí nghiệp trong nước có sử dụng tiếng Anh;…

            - Các cơ quan giáo dục, đơn vị nghiên cứu như trường đại học, cao đẳng (giảng dạy môn lý thuyết dịch hoặc tiếng Anh); các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong nước và nước ngoài sử dụng tiếng Anh…

            4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, chương trình giáo dục Biên phiên dịch có thể tiếp tục học sau đại học bậc thạc sĩ, tiến sĩ ở các chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học, Văn hoá học, Văn học nước ngòai…

 

 

 

 

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGỮ HỌC – GIẢNG DẠY

 

1. Trình độ kiến thức

Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, chương trình giáo dục Ngữ học – Giảng dạy được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

            - Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Anh bao gồm các lĩnh vực ngữ âm học, từ vựng học, ngữ nghĩa học, cú pháp học,…;

            - Kiến thức chuyên sâu về phân tích diễn ngôn, phong cách học,… tiếng Anh;

            - Kiến thức chuyên sâu về các trường phái ngôn ngữ học trong tiếng Anh;  

            - Kiến thức chung về văn học, văn hoá Anh, Mỹ, và dịch thuật để sử dụng trong giảng dạy tiếng Anh;

            - Kiến thức về các phương pháp giảng dạy tiếng Anh, từ phương pháp ngữ pháp truyền thống đến phương pháp giao tíếp;

            - Kiến thức về cách giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ bao gồm nghe, nói, đọc, viết.

            - Kiến thức bổ trợ: Ngoại ngữ 2 trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành

Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, chương trình giáo dục Ngữ học – Giảng dạy được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

            - Sử dụng 4 kỹ năng tiếng Anh (nghe-nói-đọc-viết) ở trình độ nâng cao, tương đương TOEFL 550-600 / TOEFL iBT 100;

            - Phát âm chuẩn;

            - Nắm vững đặc điểm ngôn ngữ của tiếng Anh;

            - Áp dụng các lý thuyết của ngôn ngữ học và ứng dụng nó trong công việc giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ;

            - Dạy tiếng Anh tổng quát thuộc các trình độ khác nhau từ sơ cấp đến cao cấp; tiếng Anh chuyên ngành ESP (English for Specific Purposes);

            - Dạy các môn chuyên ngành lý thuyết ngôn ngữ học Anh cho trình độ cao đẳng và đại học;

- Các kỹ năng “mềm” như: kỹ năng tổ chức, làm việc theo nhóm; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng lọc lựa và xử lý thông tin; kỹ năng truyền đạt, thuyết phục; kỹ năng phân tích, nhận xét, bình luận một vấn đề xã hội dưới nhiều góc nhìn khác nhau; kỹ năng giao tiếp đa văn hoá,...

3. Phẩm chất nhân văn

Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, chương trình giáo dục Ngữ học – Giảng dạy được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Kiên trì trong công tác nghiên cứu và giảng dạy;

- Có tác phong sư phạm, tự tin, yêu nghề;

            - Thích học hỏi, tìm hiểu những cái mới;

- Nhạy bén với các phương pháp mới để áp dụng vào thực tế giảng dạy.

- Nhận thức được sự khác biệt giữa văn hoá Anh, Mỹ và Việt Nam; đặc biệt trong ứng dụng vào việc dạy tiếng.

- Có thể soạn được đề cương, nội dung giảng dạy.

4. Vị trí việc làm và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1 Vị trí việc làm:

Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, chương trình giáo dục Ngữ học – Giảng dạy có thể làm việc tại các cơ quan:

- Các cơ quan, đơn vị chính trị và kinh tế có sử dụng tiếng Anh như các nhà xuất bản, cơ quan truyền thông trong nước và tại các nước nói tiếng Anh; các cơ quan ngoại giao; các tổ chức quốc tế; các công ty, văn phòng của nước ngoài trong lĩnh vực du lịch, hướng dẫn viên hoặc các cơ quan, công ty, xí nghiệp trong nước có sử dụng tiếng Anh;…

            Cử nhân chuyên ngành Ngữ học – Dạy tiếng ngành Ngữ văn Anh có thể làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo như các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trường tiểu học quốc tế; các trung tâm ngoại ngữ; các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong và ngoài nước có sử dụng tiếng Anh; các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

            4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            Cử nhân ngành Ngữ văn Anh, chương trình giáo dục Ngữ học – Dạy tiếng có thể tiếp tục học sau đại học bậc thạc sĩ, tiến sĩ ở các chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học, Giáo dục học, Văn hoá học, Văn học nước ngoài…

 

Ngành Lịch sử
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Hàn Quốc học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Giáo dục
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Đông phương học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Văn học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Italia
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Địa lý
Ngày đăng: 09/02/2014
Công tác xã hội
Ngày đăng: 09/02/2014
Ngành Báo chí
Ngày đăng: 08/02/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 12112719
Đang online : 177
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS