[Đăng ngày: 17/07/2018]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                                   _______­­­­_________________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

 

 

 

NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO NĂM 2018

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

1

7140101

Giáo dục học

16

2

7220201

Ngôn ngữ Anh

19

3

7220201-BT

Ngôn ngữ Anh

17

4

7220202

Ngôn ngữ Nga

16

5

7220203

Ngôn ngữ Pháp

17

6

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

17

7

7220205

Ngôn ngữ Đức

17

8

7220206

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

16

9

7220208

Ngôn ngữ Italia

16

10

7229001

Triết học

16

11

7229010

Lịch sử

16

12

7229020

Ngôn ngữ học

17

13

7229030

Văn học

17

14

7229040

Văn hóa học

17

15

7310206

Quan hệ Quốc tế

19

16

7310301

Xã hội học

17

17

7310302

Nhân học

16

18

7310401

Tâm lý học

19

19

7310501

Địa lý học

16

20

7310608

Đông phương học

17

21

7310613

Nhật Bản học

19

22

7310613-BT

Nhật Bản học

17

23

7310614

Hàn Quốc học

19

24

7320101

Báo chí

19

25

7320101-BT

Báo chí

17

26

7320201

Thông tin – thư viện

16

27

7320303

Lưu trữ học

16

28

7580112

Đô thị học

16

29

7580112-BT

Đô thị học

16

30

7760101

Công tác xã hội

17

31

7810101

Du lịch

19

32

7810101-BT

Du lịch

17

 

                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2018

                                                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

 

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                    PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan

 

 

 

 

 

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 13345616
Đang online : 106
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS