[Đăng ngày: 20/02/2014]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
             Số:   /XHNV-ĐT                                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2014 


THÔNG BÁO

V/v đăng ký học ngoại ngữ không chuyên đối với sinh viên năm thứ nhất

Phòng Đào tạo thông báo thời gian đăng ký học ngoại ngữ không chuyên đối với sinh viên hệ chính quy  khóa 2013 như sau:

-          Thời gian đăng ký:

o     Sinh viên  đăng ký từ 7h00 ngày 20/02/2014 đến hết ngày 28/02/2014.

        (Sinh viên học tại cơ sở Linh Trung - Quận Thủ Đức)

-          Cách thức đăng ký:

o  Sinh viên vào Website của Phòng Đào tạo (http://dt.hcmussh.edu.vn) để thực hiện việc đăng ký.

-          Sinh viên lưu ý:

o      Sinh viên sử dụng tài khoản đăng ký học phần để đăng ký học ngoại ngữ không  chuyên. Nếu theo học các lớp ban ngày (sáng thứ hai và chiều thứ bảy) sinh viên đăng ký vào mã lớp 01; Nếu theo học các lớp ban đêm sinh viên đăng ký vào mã lớp 02, lịch học cụ thể của các lớp ban đêm sẽ thông báo sau.

o     Sau khi có kết quả đăng ký, sinh viên liên hệ Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ (phòng A.05 cơ sở Linh Trung – Thủ Đức) để nộp học phí, thời gian nộp học phí từ ngày 03/03/2014 đến hết ngày 07/03/2014 (14:00 đến  18:30).

o      Các lớp học ngoại ngữ không chuyên khai giảng vào ngày 10/03/2014.

o      Trong quá trình đăng ký, sinh viên còn thắc mắc điều gì liên hệ qua email: pdt.hcmussh.02@gmail.com để được hướng dẫn.

                                                                                          

Nơi nhận:                                                                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG    
- BGH (để báo cáo).                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT, HCTH                                                                                                     

                                                                                                                             TS. Phạm Tấn Hạ

                                                                                                                         

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 17812436
Đang online : 132
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS