[Đăng ngày: 10/02/2014]

NGÀNH GIÁO DỤC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TÂM LÝ GIÁO DỤC

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Giáo dục, chương trình giáo dục Tâm lý giáo dục được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

            - Kiến thức tổng quát của khối ngành Khoa học xã hội và Hành vi và Khoa học Nhân văn;

            - Kiến thức cơ bản, nền tảng: kiến thức cơ sở ngành của khoa học giáo dục và khoa học tâm lý;

            - Kiến thức chuyên ngành của khoa học tâm lý giáo dục;

            - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Giáo dục, chương trình giáo dục Tâm lý giáo dục được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:

            - Kỹ năng giao tiếp, hợp tác, làm việc nhóm;

            - Kỹ năng quan sát, phán đoán và giải quyết vấn đề;

            - Năng lực tự học;

            - Năng lực ngôn ngữ, ngoại ngữ;

- Khả năng chịu được áp lực công việc cao; thích ứng với những cái mới;

- Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, nghiên cứu; khả năng tư duy logic, sáng tạo và ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn;

- Kỹ năng lắng nghe và gây ảnh hưởng;

- Kỹ năng quản lý;

- Năng lực sư phạm.

 

3. Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Giáo dục, chương trình giáo dục Tâm lý giáo dục được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

            - Chủ động, tự giác, linh hoạt;

- Có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm;

            - Cảm thông, quan tâm và có ý thức trách nhiệm với người khác - Trung thực, chân thành;

            - Kín đáo, bảo mật;

            - Tôn trọng pháp luật, nội qui, kỹ luật;

            - Khách quan, công bằng;

            - Cầu tiến, ham học;

- Tự tin, lạc quan.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            4.1 Vị trí làm việc:

            Cử nhân ngành Giáo dục, chương trình giáo dục Tâm lý giáo dục có thể làm việc ở các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở tư vấn, các cơ sở hoạt động các lĩnh vực khác có liên quan.

            4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            Cử nhân ngành Giáo dục, chương trình giáo dục Tâm lý giáo dục có thể theo học bậc Thạc sĩ các chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục, Văn hoá học,…

 

 

 

NGÀNH GIÁO DỤC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 

1.Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Giáo dục, chương trình giáo dục Quản lý giáo dục được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

            - Kiến thức tổng quát của khối ngành khoa học xã hội và hành vi và khoa học nhân văn;

            - Kiến thức cơ bản, nền tảng: kiến thức cơ sở ngành của khoa học giáo dục và khoa học tâm lý;

            - Kiến thức chuyên ngành của khoa học tâm lý giáo dục;

            - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Giáo dục, chương trình giáo dục Quản lý giáo dục được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch;

            - Kỹ năng giao tiếp, hợp tác, làm việc nhóm;

            - Kỹ năng quan sát, phán đoán và giải quyết vấn đề;

            - Năng lực ngôn ngữ, ngoại ngữ;

            - Khả năng chịu được áp lực công việc cao;

            - Khả năng thích ứng với những cái mới;

            - Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, nghiên cứu; khả năng tư duy logic, sáng tạo và ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn;

            - Kỹ năng truyền đạt, lắng nghe và gây ảnh hưởng, cảm hoá;

            - Kỹ năng quản lý, kiểm tra, đánh giá;

            - Năng lực tự học, thích ứng.

3. Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Giáo dục, chương trình giáo dục Quản lý giáo dục được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

            - Có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm

            - Cảm thông, quan tâm và có ý thức trách nhiệm với người khác

            - Linh hoạt

            - Khiêm tốn

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            4.1 Vị trí làm việc:

            Cử nhân ngành Giáo dục, chương trình giáo dục Quản lý giáo dục có thể làm việc ở các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở tư vấn, các cơ sở hoạt động các lĩnh vực khác có liên quan ; giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu.

            4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            Cử nhân ngành Giáo dục, chương trình giáo dục Quản lý giáo dục có thể theo học bậc thạc sĩ các chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục, Văn hoá học,…

 

Ngành Đông phương học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Văn học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Italia
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Địa lý
Ngày đăng: 09/02/2014
Công tác xã hội
Ngày đăng: 09/02/2014
Ngành Báo chí
Ngày đăng: 08/02/2014
Ngành Thông tin học
Ngày đăng: 08/02/2014
Ngành Nhân học
Ngày đăng: 07/02/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 11855964
Đang online : 60
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS