[Đăng ngày: 05/09/2019]

 

ĐỔI PHÒNG THI NGÀY 08/09/2019

DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG

 

1- Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam (Khóa 2017)

- Ngày thi: Sáng Chủ nhật, ngày 08/09/2019.
- Thời gian thi:  bắt đầu từ 7 giờ 30                      

- Phòng thi:  chia theo Mã số sinh viên

+ Phòng D305: SV khóa 2016 học lại đến Mã số sinh viên 17LT701048

+ Phòng D306: từ Mã số sinh viên 17LT701049 đến 17LT701093

* Ghi chú:

+ Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút và mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

+ Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi thi.

2- Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (Khóa 2018)

- Ngày thi: Sáng Chủ nhật, ngày 08/09/2019.
- Thời gian thi:  bắt đầu từ 9 giờ 00                      

- Phòng thi:  chia theo Mã số sinh viên

+ Phòng D305: SV khóa 2016,2017 học lại đến Mã số sinh viên 18LT701047

+ Phòng D306: từ Mã số sinh viên 18LT701048 đến 18LT701084

* Ghi chú:

+ Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút và mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.
+ Sinh viên được sử dụng tài liệu trong khi thi

                                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 13558680
Đang online : 206
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS