[Đăng ngày: 08/02/2014]

NGÀNH THÔNG TIN HỌC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUẢN TRỊ THÔNG TIN

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Thông tin học, chuyên ngành Quản trị thông tin được trang bị có hệ thống các khối kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành để đạt chuẩn như sau:
- Vận dụng được kiến thức đại cương về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa và xã hội vào hoạt động quản trị thông tin;

- Vận dụng được kiến thức cơ bản về thông tin học, thư viện học và thư mục học;
- Vận dụng được kiến thức cơ bản của khoa học máy tính và truyền thông trong hoạt động quản trị thông tin;

2 Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Thông tin học, chuyên ngành Quản trị thông tin có khả năng: 
- Tư duy và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị thông tin một cách hệ thống;
- Thực hành các kỹ năng nghề nghiệp như: thu thập, xử lý, tố chức và cung cấp thông tin; tạo lập và quản lý các sản phẩm, dịch vụ thông tin điện tử;
- Vận hành các công nghệ quản trị mạng nội bộ và quản lý website;
- Vận dụng được kỹ năng lập và triển khai kế hoạch làm việc;
- Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;
- Sử dụng được một ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

3. Phẩm chất nhân văn:

- Có kỷ luật và có trách nhiệm trong công việc;
- Tích cực phục vụ cộng đồng và nâng cao giá trị nghề nghiệp;
- Thể hiện tinh thần cầu tiến và học tập suốt đời;
- Có khả năng thích ứng cao với môi trường làm việc đa dạng và luôn thay đổi.

4.Vị trí làm việc và cơ hội học lên trình độ cao hơn:
 4.1.Vị trí làm việc:

Cử nhân thông tin học chuyên ngành Quản trị thông tin có thể đảm nhận các công việc và vị trí công tác sau:

- Chuyên gia quản trị thông tin làm việc trong các lĩnh vực như marketing, truyền thông, xuất bản, thông tin - thư viện, công nghệ thông tin, y tế, bảo hiểm…
- Chuyên gia thông tin trong các cơ quan thông tin, thư viện, tổ chức kinh tế, cơ quan truyền thông, cơ quan xuất bản, phát hành, cơ quan văn hóa…
- Nghiên cứu, giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu…

4.2. Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Thông tin học, chuyên ngành Quản trị thông tin có khả năng tự học, nghiên cứu và học tiếp các bậc cao hơn theo ngành Khoa học Thư viện-Thông tin và các ngành liên quan như Quản lý tri thức, Quản trị Văn phòng, Văn thư và Lưu trữ ở trong và ngoài nước.NGÀNH THÔNG TIN HỌC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯ VIỆN – THÔNG TIN


1. Trình độ kiến thức
Cử nhân ngành Thông tin học, chuyên ngành Thư viện-Thông tin được trang bị có hệ thống các khối kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành để đạt chuẩn như sau:

- Vận dụng được kiến thức đại cương về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa và xã hội vào hoạt động thông tin – thư viện;
- Vận dụng được kiến thức cơ bản về thông tin học, thư viện học và thư mục học;
- Thực hiện được các hoạt động thu thập, xử lý, tổ chức, khai thác và cung cấp thông tin trong mọi cơ quan, tổ chức;
- Áp dụng được công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thông tin – thư viện.

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành

Cử nhân ngành Thông tin học, chuyên ngành Thư viện-thông tin có khả năng: 
- Tư duy và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin – thư viện một cách hệ thống;
- Thực hành các kỹ năng nghề nghiệp như thu thập, phân tích, xử lý, tổ chức, khai    thác và cung cấp thông tin;
- Vận dụng được kỹ năng lập và triển khai kế hoạch làm việc;
- Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;
- Sử dụng được một ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

3.  Phẩm chất nhân văn

- Có kỷ luật và có trách nhiệm trong công việc;
- Tích cực phục vụ cộng đồng và nâng cao giá trị nghề nghiệp;
- Thể hiện tinh thần cầu tiến và học tập suốt đời;
- Có khả năng thích ứng cao với môi trường làm việc đa dạng và luôn thay đổi.

4. Vị tri làm việc và cơ hội học lên trình độ cao hơn:
 4.1.Vị trí làm việc

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thư viện-Thông tin có đủ trình độ chuyên môn và năng lực để đảm nhiệm những vị trí sau:
- Chuyên viên thư viện- thông tin tại các cơ quan thông tin tư liệu và thư viện
- Chuyên viên quản lý thông tin, hồ sơ tài liệu tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước;
- Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về Thư viện – Thông tin học.
4.2. Cơ hội học lên trình độ cao hơn:
Cử nhân ngành Thông tin học, chuyên ngành Thư viện-Thông tin có khả năng tự học, nghiên cứu và học tiếp các bậc cao hơn theo ngành Khoa học Thư viện-thông tin và các ngành liên quan như Quản trị  thông tin,  Quản lý tri thức, Quản trị Văn phòng , Văn thư và Lưu trữ ở trong và ngoài nước.

Ngành Nhân học
Ngày đăng: 07/02/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 10580272
Đang online : 63
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS