[Đăng ngày: 29/12/2013]
Thông tư 24/2017-TT-BGDĐT Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học (10/10/2017)

Quy định đào tạo chất lượng cao của bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (15/5/2014)

Thông tư của bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016

Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học. (25/12/2012)

Nghị định 49/2010/NĐ-CP của chính phủ qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Qui chế 36 về đào tạo hệ vừa học vừa làm của Bộ GD & ĐT.

Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD & ĐT ngày 26/6/2001 quy định về đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2.

Quy chế số 43/2007/BGDĐT của Bộ GD & ĐT về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Quyết định số 52/2008 ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị dùng cho sinh viên không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh của bộ trưởng bộ GD & ĐT.

Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chương trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Quy chế 62 về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ vừa làm vừa học.

Quy định số 64/2008 về việc quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Quyết định số 60/2007 ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Luật giáo dục của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 8416313
Đang online : 63
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS