[Đăng ngày: 05/07/2017]

      ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                   Số:   /XHNV-ĐT                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 07  năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học, HK3 (học kì hè) năm học 2016 – 2017 của sinh viên
ngành Hàn Quốc học hệ Văn bằng 2 Chính quy

 

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên ngành Hàn Quốc học hệ văn bằng 2 chính quy kế hoạch đăng ký các môn học (đăng kí mới, học lại, học cải thiện, hủy môn) học kỳ hè năm học 2016-2017 qua mạng như sau:

Thời gian: từ 8h30 ngày 17/07/2017 đến hết ngày 21/07/2017.

Cách thức: đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào tạo (dt.hcmussh.edu.vn).

  • Sinh viên sử dụng tài khoản của mình trên website Phòng Đào tạo http://dt.hcmussh.edu.vn (chọn mục Sinh viên) để đăng nhập:
  • Đối với sinh viên khóa 2016 (lần đầu đăng nhập tài khoản):

-         Tên đăng nhập = Mã số sinh viên

-         Mật khẩu = Mã số sinh viên

Hướng dẫn đăng ký học phần: http://dt.hcmussh.edu.vn chọn mục Hướng dẫn đăng ký học phần.

Sinh viên lưu ý:

  • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký môn học.
  • Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học.
  • Trong quá trình thực hiện, sinh viên có thắc mắc thì liên hệ qua email: nhunghoang0701@gmail.com  để được hướng dẫn.

 

                                                                                                        TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT, HCTH                                                                                             

                                                                                                        Nguyễn Thanh Tuấn

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 9406954
Đang online : 172
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS