[Đăng ngày: 28/08/2014]

      ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                   Số:   /XHNV-ĐT                             Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học, HK I năm học 2014 – 2015 của sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy khóa 2013 (Quan hệ Quốc tế, Tâm lý học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Báo chí và Truyền thông, Ngữ văn Trung Quốc) về việc thực hiện đăng ký học phần qua mạng như sau:
Thời gian đăng ký: từ 8h00 ngày 04/09/2014 đến hết ngày 08/09/2014
Cách thức đăng ký: đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào tạo

* Sinh viên sử dụng tài khoản của mình trên website Phòng Đào tạo http://dt.hcmussh.edu.vn (chọn mục Sinh viên) để đăng nhập:

- Tên đăng nhập = Mã số sinh viên

- Mật khẩu = Mã số sinh viên

* Xem file Hướng dẫn đăng ký học phần
tại đây hoặc chọn mục Hướng dẫn đăng ký học phần
Thời gian hủy môn: Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.
Sinh viên lưu ý:
- Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký.
- Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học.
- Trong quá trình đăng ký, sinh viên có thắc mắc thì liên hệ qua email: nhunghoang0701@gmail.com  để được hướng dẫn.

 

                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT, HCTH                                                                                             

                                                                                           TS. Phạm Tấn Hạ
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 14394084
Đang online : 283
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS