[Đăng ngày: 31/10/2017]

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Số: 651/TB-XHNV-ĐT                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2017THÔNG BÁO

V.v đăng ký thi chứng chỉ VNU-EPT (4 kỹ năng) tại trường

Căn cứ theo công văn số 406/ĐHQG-ĐH của ĐHQG-HCM ngày 16/03/2017 và kế hoạch tổ chức các kỳ thi VNU-EPT năm 2017 của Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM (TTKT), TTKT phối hợp với Trường ĐH KHXH&NV tổ chức kỳ thi VNU-EPT (4 kỹ năng), được cấp chứng chỉ của TTKTTA-ĐHQG.

Ngày thi dự kiến: 11/11/2017 (Thứ 7)

Địa điểm thi: Trường ĐH KHXH&NV (cơ sở Đinh Tiên Hoàng)

Thông tin đăng ký dự thi:

-          Thời gian đăng ký: 13:00 - 16:30 ngày 06, 07, 08/11/2017 (thứ 2 đến thứ 4)

-          Địa điểm đăng ký: Phòng A.05 Cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (thầy Trần Quang Thắng)

-          Lệ phí dự thi: 500.000 đồng

-          Sinh viên mang theo 02 hình 3x4, ghi rõ thông tin cá nhân sau ảnh

Sinh viên có nhu cầu dự thi vui lòng đăng ký đúng thời gian và điạ điểm nêu trên, Trường không giải quyết các trường hợp trễ hạn./.

 

Nơi nhận:

- Các Khoa/Bộ môn;

- TTNN (để phối hợp);

- Ban CĐ&TK ĐANNQG Trường;

- Lưu: HC-TH, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

TS. Phạm Tấn Hạ

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 9407319
Đang online : 111
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS