[Đăng ngày: 15/01/2019]

              ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Số:      /XHNV-ĐT                                                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng 01  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học,
học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 của sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy (các khoa Báo chí truyền thông, Tâm lý, Nhật Bản học, Hàn Quốc học và Ngữ văn Trung Quốc) khóa 2015, 2016 và 2017kế hoạch đăng ký các môn học học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

Thời gian đăng ký đợt 1: từ 8h30 ngày 25/01/2019 đến hết ngày 30/01/2019.

Thời gian đăng ký đợt 2: từ 8h30 ngày 18/02/2019 đến hết ngày 20/02/2019.

Cách thức: đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào tạo (dt.hcmussh.edu.vn).

Sinh viên lưu ý:

  • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký môn học.
  • Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học.
  • Trong quá trình thực hiện, sinh viên có thắc mắc thì liên hệ qua email: nhunghoang0701@gmail.com  để được hướng dẫn.

                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                         KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT, HCTH                                                                                             

                                                                                                             ThS. Lê Trọng Vinh

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 13385748
Đang online : 75
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS