[Đăng ngày: 09/02/2014]

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

1. Trình độ kiến thức:

            Cử nhân ngành Công tác xã hội, chương trình giáo dục Công tác xã hội được trang bị có hệ thống các khối phải nắm vững các kiến thức sau một cách có hệ thống:

            - Kiến thức tổng quát: các kiến thức đại cương thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, khoa học nhân văn.

            - Kiến thức cơ bản: các kiến thức thuộc khối ngành Khoa học xã hội và hành vi và khối ngành Phục vụ xã hội.

            - Kiến thức chuyên ngành/chuyên sâu: Công tác xã hội đại cương, Công tác xã hội với cá nhân và nhóm, An sinh xã hội;  Phát triển cộng đồng; Công tác xã hội với trẻ em, người già, người tàn tật, nhóm dễ bị tổn thương, sức khỏe cộng đồng.

- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng và các kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội phục vụ cho hoạt động Công tác xã hội.

2.  Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Cử nhân  ngành Công tác xã hộihọ, chương trình giáo dục Công tác xã hội được trang bị các kỹ năng thực hành và có thể áp dụng có hiệu quả trên thực tế.

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Kỹ năng giải quyết xung đột;

- Kỹ năng tham vấn;

- Kỹ năng ra quyết định;

- Kỹ năng tạo nguồn lực;

- Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án liên quan đến ngành Công tác xã hội.

3. Phẩm chất nhân văn:

            Các cử nhân ngành Công tác xã hộihọc phải là những con người, chương trình giáo dục Công tác xã hội được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:.

- Chấp nhận thân chủ;

- Ý thức phục vụ cộng đồng;

- Năng động, tự tin, độc lập;

- Trung thực, giản dị;

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức của ngành Công tác xã hội.

4. Vị trí làm việc và cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            4.1 Vị trí làm việc:

            - Cử nhân ngành Công tác xã hộihọc phải là những con người, chương trình giáo dục Công tác xã hội có thể làm cán sự xã hội như:  Nhân viên xã hội tại các cơ sở xã hội điều phối viên chương trình, dự án; lãnh đạo và chuyên viên tại các trung tâm, nhà mở…; các dịch vụ xã hội: tư vấn, kiểm huấn; làm việc tại các cơ quan, đoàn thể, lĩnh vực công tác như NGOs trong và ngoài nước; các công ty, xí nghiệp, bệnh viện; ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Công đoàn, các cơ quan bảo vệ pháp luật; ác chọc phải là những con ngườigiảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng về các ngành/chuyên ngành: Công tác xã hội, Xã hội học,…; các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; các trung tâm đào tạo, kiểm huấn Công tác xã hội.

            4.2. Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            Cử nhân ngành Công tác xã hội học phải là những con người, chương trình giáo dục Công tác xã hội có thể học lên bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ các chuyên ngành Xã hội học hoặc các chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi. Việc tìm kiếm học bổng sau đại học và cơ hội tu nghiệp ở nước ngoài đối với ngành Công tác xã hội là rất thuận lợi vì đây là một ngành đang được nhiều nước trên thế giới quan tâm bởi tính chất phục vụ cộng đồng của nó.

 

Ngành Báo chí
Ngày đăng: 08/02/2014
Ngành Thông tin học
Ngày đăng: 08/02/2014
Ngành Nhân học
Ngày đăng: 07/02/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 13558697
Đang online : 202
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS