[Đăng ngày: 22/10/2017]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Số: 501/TB - XHNV-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NĂM 2017
HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (TẠI CHỨC CŨ) TẠI TP.HCM

Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 năm 2017 hệ vừa làm vừa học, mở lớp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM với các nội dung cần biết như sau:

I/ NGÀNH TUYỂN SINH: NGÔN NGỮ ANH, LƯU TRỮ  VÀ QTVP, TÂM LÝ HỌC, TRIẾT HỌC (CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO HỌC).
II/ THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP:

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm – 3 năm.
- Những sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp đại học, với học vị “cử nhân Ngôn ngữ Anh/ cử nhân Lưu trữ - Quản trị văn phòng/ cử nhân Triết học, hệ Vừa làm vừa học, văn bằng 2”. Với văn bằng tốt nghiệp này, người học được tiếp tục thi để học ở bậc cao hơn.
III/ ĐỐI TƯỢNG, MÔN THI, THỜI GIAN TUYỂN SINH:
1. Đối tượng dự tuyển: Dành cho những người đã có bằng tốt nghiệp đại học và có đủ sức khỏe để theo học.
2. Môn thi tuyển:
- Ngành Ngôn ngữ Anh: Tiếng Anh;
- Ngành Lưu trữ -QTVP, Tâm lý học, Triết học: Thực hành văn bản tiếng Việt (Tiếng Việt thực hành) và Cơ sở văn hóa Việt Nam.
3. Thời gian thi tuyển (dự kiến):  26/11/2017.
IV/ DIỆN MIỄN THI TUYỂN NGÀNH LƯU TRỮ -QTVP, TÂM LÝ HỌC, TRIẾT HỌC: Áp dụng đối với những thí sinh có một trong những điều kiện sau:
- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;
- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ;
- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngoài các ngành đào tạo đã nói ở trên, đã có điểm 2 môn: Thực hành văn bản tiếng Việt (Tiếng Việt thực hành) và Cơ sở văn hóa Việt Nam đạt yêu cầu từ 5.0 điểm trở lên. Thí sinh có điểm môn nào sẽ được miễn thi môn đó.
V/ THỜI GIAN PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ:
Phát và nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/11/2017.
VI/ HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
- Phiếu đăng ký học bằng đại học thứ hai do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM phát hành (có dán ảnh 3x4, đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận hồ sơ). 
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học kèm bảng điểm toàn khóa học (có thị thực của đơn vị cấp bằng hoặc UBND phường, xã, thị trấn).
- Bản sao giấy khai sinh (có thị thực của UBND phường, xã, thị trấn).
- Hai (02) ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh).
VII/ LỆ PHÍ:
- Lệ phí hồ sơ: 60.000đ/ bộ.
- Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ thí sinh.
- Lệ phí thi: 200.000đ/ môn.
VIII/ ÔN TẬP:
    Liên hệ Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
    Điện thoại: (028) 38293828 (158)
IX/ ĐỊA ĐIỂM PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ DỰ THI:
Phòng Đào tạo (B001), Trường Đại học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG-HCM, số 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM, ĐT: 028.39100693 (113).
Mọi chi tiết khác xin tham khảo tại website phòng Đào tạo http://dt.hcmussh.edu.vn.

Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- BGH (để báo cáo);
- Cơ sở (để thực hiện);
- Lưu: HC-TH, ĐT.
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 9406936
Đang online : 172
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS