[Đăng ngày: 25/05/2020]

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Số:      /XHNV-ĐT                                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 5  năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học, học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

 dành cho sinh viên Vừa làm vừa học Cơ sở 40 Đinh Tiên Hoàng

 

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Vừa làm vừa học ngành Ngữ văn Anh các khóa 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 đang  học Cơ sở 40 Đinh Tiên Hoàng, kế hoạch đăng ký các môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

Thời gian đăng ký chính thức từ 8 giờ 30 ngày 25/5/2020 đến 17 giờ ngày 26/5/2020

Cách thức: đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào tạo: dt.hcmussh.edu.vn.

 

  • Sinh viên sử dụng tài khoản của mình trên website Phòng Đào tạo http://dt.hcmussh.edu.vn (chọn mục Sinh viên) để đăng nhập:
  • Đối với sinh viên lần đầu đăng nhập tài khoản:

-          Tên đăng nhập = Mã số sinh viên

-          Mật khẩu = Mã số sinh viên

Hướng dẫn đăng ký học phần, sinh viên vào trang web http://dt.hcmussh.edu.vn chọn mục Hướng dẫn đăng ký học phần.

Sinh viên xem kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 của từng lớp để đăng ký.

Về việc đăng ký học lại, sinh viên đăng ký trực tiếp tại phòng 206 cơ sở 40 Đinh Tiên Hoàng hoặc Phòng Đào tạo trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhăn văn từ ngày ra thông báo đến hết 27/5/2020.

Sinh viên lưu ý:

  • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký môn học.
  • Trong quá trình  đăng ký, mọi thắc mắc , sinh viên vui lòng  liên hệ qua email: sonvt@hcmussh.edu.vn để được hướng dẫn.

                                                                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

                                                                                                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Khoa,Bộ môn;

- Lưu ĐT, HCTH.                                                                                                  

                                                                                                       ThS. Nguyễn Thị Bích Hà

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 14711454
Đang online : 172
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS