[Đăng ngày: 23/11/2013]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

Số TT

Tên trường.
Ngành học.

Ký hiệu trường

Mã ngành 

Khối thi

Chỉ tiêu

Ghi chú

6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

QSX

 

 

2.850

VI. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Áp dụng nhân hệ số 2 điểm các môn thi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức) vào các ngành Ngoại ngữ (cụ thể là các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Italia); môn Văn vào ngành Văn học vàNgôn ngữ học; Môn Sử vào ngành Lịch sử; Môn Địa vào ngành Địa lý học.

Chương trình Chất lượng cao với học phí tương ứng: tuyển sinh vào ngành Báo chí-Truyền thông và ngành Quan hệ Quốc tế.

 

Địa chỉ: 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 38221909 - Số nội bộ: 112

Website: http://www.hcmussh.edu.vn

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

Văn học

 

D220330

C, D1

100

 

Ngôn ngữ học

 

D220320

C, D1

100

 

Báo chí

 

D320101

C, D1

130

 

Lịch sử

 

D220310

C, D1

170

 

Nhân học

 

D310302

C, D1

60

 

Triết học

 

D220301

A, A1, C, D1

120

 

Địa lý học

 

D310501

A, A1, B, C, D1

130

 

Xã hội học

 

D310301

A, A1, C, D1

180

 

Thông tin học

 

D320201

A, A1, C, D1

120

 

Đông phưong học

 

D220213

D1

140

 

Giáo dục học

 

D140101

C, D1

120

 

Lưu trữ học

 

D320303

C, D1

60

 

Văn hóa học

 

D220340

C, D1

70

 

Công tác xã hội

 

D760101

C, D1

70

 

Tâm lý học

 

D310401

B, C, D1

70

 

Quy hoạch vùng & đô thị

 

D580105

A, A1, D1

70

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

C, D1

90

 

Nhật Bản học

 

D220216

D1, D6

90

 

Hàn Quốc học

 

D220217

D1

90

 

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

D1

270

 

Ngôn ngữ Nga

 

D220202

D1, D2

70

 

Ngôn ngữ Pháp

 

D220203

D1, D3

90

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

D1, D4

130

 

Ngôn ngữ Đức

 

D220205

D1, D5

50

 

Quan hệ Quốc tế

 

D310206

D1

160

 

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

 

D220206

D1, D3, D5

50

 

Ngôn ngữ Italia

 

D220208

D1, D3, D5

50

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 13367422
Đang online : 65
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS