[Đăng ngày: 03/07/2017]

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Số:  /XHNV-ĐT                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký bổ sung, hủy môn và điều chỉnh môn học

học kỳ hè, năm học 2016 – 2017

 

Phòng Đào tạo thông báo thời gian bổ sung, hủy môn học và chuyển lớp học trong học kỳ hè, năm học 2016 – 2017 cho sinh viên hệ chính quy theo lịch như sau:

 

  • Khóa 2012, 2013 đăng ký từ 8h00 ngày 10/7/2017 đến hết ngày 11/7/2017.
  • Khóa 2014, 2015, 2016 đăng ký từ 8h00 ngày 12/7/2017 đến hết ngày 13/7/2017.

 

  Sinh viên lưu ý:

  • Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên ngành và vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương. Các khoa có mở môn trong HK hè gồm có: Đông phương học, Công tác xã hội, Giáo dục, Ngữ văn Anh, Ngữ văn Nga, Ngữ văn Trung Quốc, Ngữ văn Đức, Nhật bản học, Tâm lý học, Hàn quốc học, Ngữ văn Tây Ban Nha.
  • Sinh viên chọn chức năng “chuyển nhóm” để chuyển đổi giữa các lớp (có thể giữ lại lớp cũ nếu những lớp khác báo FULL), nếu sử dụng chức năng “hủy môn” thì các lớp FULL sẽ không thể đăng ký lại được.

                                                                                                                          

                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT.                                                                                                          

 

                                                                                                         Nguyễn Thanh Tuấn

 

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 8430601
Đang online : 119
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS