[Đăng ngày: 08/09/2016]

            ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

                     TRƯỜNG ĐẠI HỌC

           KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

    

 

LỊCH KIỂM TRA  ĐẦU VÀO MÔN TIẾNG ANH
DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT, KHÓA 2016

 

  1. Lịch thi:

 Sinh viên dự kiểm tra ngày 17/9/2016 tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức. Về giờ, phòng, sinh
viên xem bảng sau:


Khoa

số lượng

Thời gian

Phòng thi

Văn học & Ngôn ngữ

150

7h00-9h00

A1-22 (50), A1-23(50), A1-24(50)

Báo chí & Truyền thông

103

7h00-9h00

A1-32(50), A1-33(53)

Lịch sử

130

7h00-9h00

A1-34(65), A1-35(65)

Nhân học

55

7h00-9h00

A1-25(55)

Triết học

75

7h00-9h00

A1-31(75)

Địa lý học

100

7h00-9h00

A1-42(50), A1-43(50)

Xã hội học

120

7h00-9h00

A1-44(60), A1-45(60)

Thông tin học

90

7h00-9h00

A1-03(90)

Đông phương học

120

7h00-9h00

C2-01(60), C2-11(60)

Giáo dục học

81

9h00-11h00

A1-22(40), A1-23(41)

Lưu trữ học

75

9h00-11h00

A1-31(75)

Văn hóa học

53

9h00-11h00

A1-43(53)

Công tác xã hội

65

9h00-11h00

A1-32(65)

Tâm lý học

73

9h00-11h00

C2-01(73)

Đô thị học

66

9h00-11h00

A1-33(65)

Du lịch

102

9h00-11h00

A1-24(52), A1-25(50)

Ngôn ngữ Pháp

75

9h00-11h00

C2-11(75)

Ngôn ngữ Trung Quốc

100

9h00-11h00

A1-03(100)

Ngôn ngữ Đức

62

9h00-11h00

A1-34(62)

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

50

9h00-11h00

A1-35(50)

Ngôn ngữ Ý

48

9h00-11h00

A1-42(48)

 

 

Lưu ý:

1.1 Sinh viên các ngành: Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Nga, Nhật Bản học và Hàn Quốc học không phải thi kiểm tra đầu vào môn tiếng Anh.

1.2 Sinh viên các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Tây Ban Nha và Ngôn ngữ Ý phải chọn học ngôn ngữ thứ hai ngoài ngôn ngữ chính mà sinh viên đang theo học.

 

2. Đối với những sinh viên đăng ký học các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh như: tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Đức … không cần dự thi kiểm tra ngoại ngữ đầu vào. Tùy theo trình độ của mình sinh viên đến Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ của Trường để đăng ký học (từ cấp độ đầu tiên cho đến cấp độ cuối cùng).

 

3. Miễn thi kiểm tra đầu vào môn ngoại ngữ:

 

Sinh viên có một trong các chứng chỉ quốc tế sau đây thì không phải dự thi xếp lớp. Chứng chỉ tiếng Anh bao gồm: Chứng chỉ IELTS do Hội đồng Anh, Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Trường Đại học Cambridge và Tổ chức Phát triển Giáo dục quốc tế của Úc; Chứng chỉ TOEFL iBT của Viện Khảo thí Hoa Kỳ; Chứng chỉ TOEIC của ETS kiểm tra 4 kỹ năng; Chứng chỉ tiếng Đức từ ZD cấp độ 1, CEFR A2 trở lên (trừ SV ngành Ngôn ngữ Đức); Chứng chỉ tiếng Pháp từ cấp DELF A2, TCF Niveau 2 trở lên (trừ sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp); Chứng chỉ tiếng Trung Quốc từ HSK cấp độ 3 trở lên (trừ SV ngành Ngôn ngữ Trung Quốc); Chứng chỉ tiếng Nhật từ Cấp 3 hoặc N4 trở lên (trừ SV ngành Nhật Bản học); Chứng chỉ tiếng Hàn từ TOPIK sơ cấp 2 trở lên (trừ SV ngành Hàn Quốc học). Sinh viên thuộc diện miển kiểm tra ngoại ngữ đầu vào phải nộp chứng chỉ khi vào học (thời gian cụ thể phòng Đào tạo sẽ thông báo sau).

 

Sinh viên nào không tham dự kiểm tra đầu vào môn Ngoại ngữ, Trường sẽ xếp sinh viên vào học từ lớp đầu tiên của ngoại ngữ mà sinh viên chọn để theo học.

                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 9 năm 2016                                                                 

                                                                  TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

                                                                     Phạm Tấn Hạ

 

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 8426987
Đang online : 86
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS