[Đăng ngày: 02/09/2016]

I. Cơ cấu tổ chức của phòng Đào tạo gồm :

1. Tổ chức Đảng và Đoàn thể :

- Chi bộ Đào tạo.

- Công đoàn bộ phận phòng Đào tạo.

2. Chính quyền :

- Trưởng phòng phụ trách chung.

- Phó trưởng phòng phụ trách hệ Chính quy.

- Phó trưởng phòng phụ trách hệ Vừa làm vừa học.

- Phó trưởng phòng phụ trách hệ Văn bằng 2, Liên thông, chương trình Chất lượng cao, cử nhân tài năng.
- Các chuyên viên.
 

II. Nhân sự:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1 Ngô Thị Thu Trang
Trưởng phòng Phụ trách chung thutrangnt@hcmussh.edu.vn
2 Lê Trọng Vinh Phó trưởng phòng Phụ trách hệ Chính quy tập trung, hệ Văn bằng 2, hệ Liên thông vinhletrong@hcmussh.edu.vn
3
Nguyễn Thị Bích Hà
Phó trưởng phòng
Phụ trách hệ Vừa làm vừa học, Phân hiệu Bến Tre
hanguyen@hcmussh.edu.vn
4
Phạm Thị Hồng Cúc Phó trưởng phòng
Phụ trách chương trình Chất lượng cao, chương trình Cử nhân tài năng
phamthihongcuc@hcmussh.edu.vn
5
Trần Thị Thanh Bình
Nhân viên
Giáo vụ hệ Vừa làm vừa học
binhttt@hcmussh.edu.vn
6
Nguyễn Đức Côn
Nhân viên
Giáo vụ hệ Vừa làm vừa học
connd@hcmussh.edu.vn
7
Bùi Huỳnh Thúy Diễm
Nhân viên
Giáo vụ hệ Chính quy, Văn bằng 2
diembht@hcmussh.edu.vn
8
Vũ Thị Giang
Nhân viên
Giám sát hoạt động giảng dạy của giảng viên
giangvt@hcmussh.edu.vn
9
Phan Thanh Giảng
Nhân viên
Quản lý, phân phòng học cơ sở Đinh Tiên Hoàng
giangphanthanh@hcmussh.edu.vn
10
Nguyễn Thị Kim Hương
Nhân viên
Giáo vụ hệ Chính quy, Văn bằng 2
ntkhuong@hcmussh.edu.vn
11
Hồ Quang Kim
Nhân viên
Giáo vụ hệ Chính quy, Văn bằng 2
hoquangkim@hcmussh.edu.vn
12
Hoàng Thị Nhung
Nhân viên
Quản lý dữ liệu hệ Chính quy, Văn bằng 2
nhunght@hcmussh.edu.vn
13
Lê Hồng Sơn
Nhân viên
Giám sát hoạt động giảng dạy của giảng viên
sonlh@hcmussh.edu.vn
14
Võ Thanh Sơn
Nhân viên
Quản lý dữ liệu hệ Vừa làm vừa học, quản lý website phòng
sonvt@hcmussh.edu.vn
15
Nguyễn Hoàng Vũ
Nhân viên
Quản lý dữ liệu hệ Chính quy, Văn bằng 2, Liên thông
vunh@hcmussh.edu.vn
 16  Lô Thị Minh Hà Nhân viên   Giáo vụ hệ Chính quy  minhha.211094@gmail.com
 17  Dương Thế Hoàng Nhân viên   Giáo vụ hệ Chính quy  hoangdt@hcmussh.edu.vn
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 12113881
Đang online : 20
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS