[Đăng ngày: 28/09/2016]
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
    
Số:  605 /TB-XHNV-ĐT                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2016                     

    

       
THÔNG BÁO
V.v đăng ký thi lại môn Triết học Mác – Lênin dành cho
sinh viên hệ Liên thông đại học khoá 2012 ngành Ngữ văn Anh


Do hệ liên thông đại học chính quy ngành Ngữ văn Anh của trường không đào tạo trong hai năm 2013 và 2014 nên Phòng Đào tạo sẽ tổ chức thi lại môn Triết học Mác – Lênin cho các sinh viên khoá 2012 chưa đạt môn học này.
Sinh viên điền vào mẫu đơn đăng ký thi lại (
đính kèm) và nộp tại phòng đào tạo vào ngày 04/10/2016 – thứ ba, trong giờ hành chính (gặp cô Chi).
Ngày giờ thi cụ thể của môn học này sẽ được thông báo sau.

    
 
Nơi nhận:                                                                                                   TL.HIỆU TRƯỞNG
- Khoa NVA;                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
- Lưu: HC-TH, ĐT.    
                                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                                    TS. Phạm Tấn Hạ
    
    
    
    
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 13558670
Đang online : 207
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS