[Đăng ngày: 06/09/2018]

           ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       Số:   /XHNV-ĐT                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v hủy môn học, học kỳ I năm học 2018 – 2019 của sinh viên hệ Chính quy

 

Phòng Đào tạo thông báo thời gian hủy môn học trong học kỳ I, năm học 2018 – 2019 cho sinh viên hệ chính quy theo lịch như sau:

 • Sinh viên khoá 2014 và 2015: huỷ đăng ký từ 8h00 ngày 11/9/2018 đến hết ngày 12/9/2018.
 • Sinh viên khoá 2016 và 2017: huỷ đăng ký từ 8h00 ngày 13/9/2018 đến hết ngày 14/9/2018.

  v 
  Sinh viên lưu ý:
 • Sinh viên có thể sử dụng chức năng “Chuyển nhóm” nếu muốn chuyển mã lớp học phần mà vẫn giữ lại lớp hiện tại nếu không chuyển được.
 • Trong thời gian hủy môn học sinh viên có thể đăng ký bổ sung thêm môn học còn thiếu.
 • Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên ngành và vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương.
 • Những môn học chưa có lịch học sinh viên liên hệ phòng Đào tạo gặp cô Hà để được giải đáp (điện thoại: 08-38293828 – nhánh 173).
 • Đề nghị sinh viên kiểm tra lại các môn học đã đăng (vào mục “In phiếu đăng ký” để kiểm tra môn học và lớp đã đăng ký).
 • Sau thời gian trên phòng đào tạo sẽ chốt danh sách và sẽ không giải quyết việc đăng ký bổ sung hoặc điều chỉnh môn học ./.

                                                                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Khoa,Bộ môn;

- Lưu HCTH, ĐT.                                                                                                           

                                                                                                                Lê Trọng Vinh

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 14395932
Đang online : 784
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS