[Đăng ngày: 10/02/2014]

NGÀNH NGÔN NGỮ NGA

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC  NGỮ VĂN NGA

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Ngữ văn Nga, chương trình giáo dục Ngữ văn Nga được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức tổng quát: Những kiến thức thuộc nhóm ngành khoa học nhân văn và khoa học xã hội và hành vi;

- Kiến thức cơ bản, nền tảng: kiến thức về ngôn ngữ học, văn hoá học, văn học,…;

- Kiến thức chuyên ngành bao gồm: Kiến thức cơ bản, hiện đại về ngôn ngữ Nga (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp); kiến thức cơ bản về các kỹ năng lời nói tiếng Nga (nghe – nói - đọc - viết - dịch); kiến thức về văn học, văn hoá Nga.

- Kiến thức bổ trợ: ngoại ngữ 2 trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

            Cử nhân ngành Ngữ văn Nga, chương trình giáo dục Ngữ văn Nga được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

- Sử dụng thông thạo tiếng Nga trong mọi tình huống giao tiếp;

            - Áp dụng những kiến thức cơ bản về tiếng Nga, về đất nước, con người Nga trong các công việc và việc làm cụ thể.

            - Tác phong làm việc khoa học, chặt chẽ.

3. Phẩm chất nhân văn:

Cử nhân ngành Ngữ văn Nga, chương trình giáo dục Ngữ văn Nga được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Trung thành, trung thực;

- Cần cù, cẩn thận, chính xác;

- Năng động, nhạy bén, thích ứng;

- Sáng tạo, cầu tiến, tiến bộ;

- Hoà đồng, kỷ luật, tính tổ chức.

4. Vị trí việc làm và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1 Vị trí việc làm:

Cử nhân ngành Ngữ văn Nga, chương trình giáo dục Ngữ văn Nga có thể làm việc trong các lĩnh vực sau đây:

- Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học – cao đẳng, viện, trung tâm, cơ quan nghiên cứu, các trường phổ thông trung học;

- Cơ quan, tổ chức đối ngọai, kinh tế, văn hoá: Cơ quan, tổ chức ngoại giao, văn phòng đại diện, các công ty, cơ quan kinh tế Nhà nước, tư nhân, các công ty, các cơ quan truyền thông;

- Du lịch: Hướng dẫn viên du lịch, tổ chức, điều hành hoạt động du lịch, tiếp tân khách sạn, khu nghỉ mát, khu du lịch, nhân viên phòng vé máy bay.

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Ngữ văn Nga, chương trình giáo dục Ngữ văn Nga có thể học tiếp chương trình sau đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Nga để đi sâu nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga hoặc các chuyên ngành gần như Ngôn ngữ học,…

 

 

NGÀNH NGÔN NGỮ NGA

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ  NGA - ANH (CAO ĐẲNG)

 

1. Trình độ kiến thức:

Sinh viên hệ cao đẳng ngành Ngữ văn Nga, chương trình giáo dục  Song ngữ Nga - Anh được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức tổng quát: Những kiến thức thuộc nhóm ngành khoa học nhân văn và khoa học xã hội và hành vi;

- Kiến thức cơ bản, nền tảng: kiến thức về ngôn ngữ học, văn hoá học, văn học,… Anh, Mỹ;

- Kiến thức chuyên ngành bao gồm: Kiến thức cơ bản về tiếng Anh (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp); kiến thức cơ bản về các kỹ năng lời nói tiếng Anh (nghe - nói - đọc - viết - dịch).

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Sinh viên hệ cao đẳng ngành Ngữ văn Nga, chương trình giáo dục  Song ngữ Nga - Anh được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong mọi tình huống giao tiếp;

            - Áp dụng những kiến thức cơ bản về tiếng Anh trong các công việc cụ thể.

            - Tác phong làm việc khoa học, chặt chẽ.

3. Phẩm chất nhân văn:

Sinh viên hệ cao đẳng ngành Ngữ văn Nga, chương trình giáo dục  Song ngữ Nga - Anh được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Trung thành, trung thực;

- Cần cù, cẩn thận, chính xác;

- Năng động, nhạy bén, thích ứng;

- Sáng tạo, cầu tiến, tiến bộ;

- Hoà đồng, kỷ luật, tính tổ chức.

4. Vị trí việc làm và Cơ hội học lên trình độ cao hơn

4.1 Vị trí việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Ngữ văn Nga, chương trình giáo dục  Song ngữ Nga - Anh có thể làm việc trong các lĩnh vực sau đây:

- Giảng dạy tại các trường tiểu học, trung học, trung tâm ngoại ngữ;

- Cơ quan, tổ chức đối ngọai, kinh tế, văn hoá, các cơ quan truyền thông có sử dụng tiếng Anh và tiếng Nga;

- Du lịch: Hướng dẫn viên du lịch, tổ chức, điều hành hoạt động du lịch, tiếp tân khách sạn, khu nghỉ mát, khu du lịch,...

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn

Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Ngữ văn Nga, chương trình giáo dục  Song ngữ Nga - Anh có thể học tiếp các chương trình lieân thoâng để đạt trình độ đại học.

Ngành Ngôn ngữ học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Đức
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Anh
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Lịch sử
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Hàn Quốc học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Giáo dục
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Đông phương học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Văn học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Italia
Ngày đăng: 10/02/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 11597296
Đang online : 268
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS