[Đăng ngày: 10/02/2014]

NGÀNH LỊCH SỬ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỊCH SỬ VIỆT NAM

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Việt Nam được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

            - Kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc Việt Nam và Lịch sử thế giới từ cổ đại đến hiện đại;

            - Kiến thức Lịch sử kinh tế, văn hoá, tư tưởng, giáo dục, chính trị, ngoại giao, chiến tranh và quân sự Việt Nam;

            - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Việt Nam được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

            - Thực hiện quy trình nghiên cứu và viết một công trình nghiên cứu về khoa học Lịch sử;

            - Điền dã và sưu tầm, nghiên cứu lịch sử địa phương;

            - Quan sát, phân tích, đánh giá, bình luận sự kiện và vấn đề lịch sử.

3. Về Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Việt Nam được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

            - Trung thành với Tổ quốc, yêu nước, tự hào về lịch sử dân tộc

            - Có ý thức phục vụ, có tâm huyết với công việc

            - Năng động, linh hoạt, tự tin, hoà đồng, cầu tiến

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn

            4.1 Vị trí làm việc:

            Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Việt Nam có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:

            - Nghiên cứu ở các cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn;

            - Giảng dạy lịch sử ở các trường đại học, cao đẳng và phổ thông trung học;

            - Nghiên cứu tổng hợp ở các cơ quan tuyên giáo, đoàn thể, lục lượng vũ trang, báo chí, đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương.

            4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:      

            Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Việt Nam có thể theo học trình độ Thạc sĩ ở các chuyên ngành thuộc khoa học Lịch sử như Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khảo cổ học, Lịch sử thế giới,… hoặc các chuyên ngành văn hoá học, Quan hệ quốc tế,…

 

 

NGÀNH LỊCH SỬ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỊCH SỬ THẾ GIỚI

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử thế giới được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức khoa học Mác – Lênin;

            - Kiến thức chung về tiến trình lịch sử nhân loại gồm các mặt: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quan hệ Quốc tế;     

            - Lịch sử các nước lớn, các khu vực có mối quan hệ chặt chẽ với lợi ích của Việt Nam;                 - Kiến thức cơ bản về quan hệ quốc tế;

            - Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Lịch sử thế giới và Quan hệ quốc tế;

            - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử thế giới được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

- Kỹ năng nghiên cứu phát hiện vấn đề; - Kỹ năng truyền đạt và trình bày vấn đề; - Kỹ năng phối hợp nghiên cứu trong và ngoài nước; - Kỹ năng đối ngoại công chúng.

3. Về Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử thế giới được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Trung thành với lợi ích Tổ quốc; - Thái độ đúng đắn, cầu tiến trong khoa học; - Yêu nghề nghiệp; - Khả năng thích ứng, sáng tạo; - Bản lĩnh, tự tin, độc lập.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            4.1 Vị trí làm việc:

            Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử thế giới, có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:

            - Nghiên cứu giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung tâm nghiên cứu, trường trung học phổ thông…;             - Công tác đối ngoại: Cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế…;      - Các cơ hội khác: công tác trong các bộ phận đối ngoại của các cơ quan, cơ quan truyền thông, công ty du lịch.     

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử thế giới, có thể có thể tiếp tục học các chương trình đào tạo sau đại học ở các chuyên ngành thuộc khoa học Lịch sử và các chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Văn hoá học, Châu Á học…

 

 

NGÀNH LỊCH SỬ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

1. Trình độ kiến thức

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức tổng quát: Trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; 

- Kiến thức cơ bản/ nền tảng: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và các môn bổ trợ khác để đào tạo cán bộ chuyên môn về ngành Lịch sử ĐCSVN;

- Kiến thức chuyên ngành/ chuyên sâu: Nắm vững các môn chuyên ngành của Lịch sử Đảng.

            - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhân thức, tư duy/Kỹ năng thực hành

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

- Thực hiện quy trình nghiên cứu và viết một công trình nghiên cứu về khoa học Lịch sử;

- Điền dã và sưu tầm, nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản việt Nam tại các địa phương;

- Quan sát, phân tích, đánh giá, bình luận sự kiện và vấn đề lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Về Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng và của dân tộc;

- Phẩm chất đạo đức: là sinh viên tốt có hướng phấn đấu trở thành đảng viên;

- Ý thức phục vụ cộng đồng tốt;

- Khả năng hội nhập tốt;

- Có bản lĩnh chính trị, tự tin, độc lập trong công việc.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1 Vị trí làm việc:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:

- Nghiên cứu và giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng;

- Làm việc trong các trung tâm, viện nghiên cứu, cơ quan khoa học chuyên ngành thuộc khoa học Lịch sử nói riêng, khoa học xã hội và nhân văn nói chung;

- Làm việc trong các ban nghiên cứu Lịch sử Đảng, ban tuyên huấn, tuyên giáo ở trung ương và địa phương;

- Làm việc trong các cơ quan trung ương và địa phương có hoạt động liên quan đến các chuyên ngành Lịch sử (nghiên cứu, tổng hợp, tuyên giáo, bảo tàng, báo chí, du lịch…).

            4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể học sau đại học trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Xây dựng Đảng,…

 

 

 

 

 

 

NGÀNH LỊCH SỬ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC  KHẢO CỔ HỌC

 

            1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Khảo cổ học được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức tổng quát: Những kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và hành vi, khoa học lịch sử;

            - Kiến thức cơ bản/ nền tảng: Những kiến thức cơ bản về lịch sử văn minh thế giới, lịch văn hoá – văn minh Việt Nam; có khả năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành;

            - Kiến thức chuyên ngành/ chuyên sâu: - Kiến thức về các thời đại khảo cổ; kiến thức về các nền văn hoá khảo cổ của thế giới, Đông Nam Á, châu Á và Việt Nam; các phương pháp nghiên cứu hiện đại trong khảo cổ học; các kiến thức chuyên ngành liên quan.

            - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Khảo cổ học đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

- Khả năng vận dụng, ứng dụng kiến thức vào các công việc cụ thể như nghiên cứu, giảng dạy, chuyên viên tại các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực khảo cổ học, lịch sử, văn hoá, du lịch,…;

- Kỹ năng quản lý các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đào tạo thuộc lĩnh vực khảo cổ học, văn hoá, du lịch; quản lý các dự án nghiên cứu, khai quật, bảo tồn, trùng tu các di sản;

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề: Có khả năng xử lý độc lập các tình huống cần nghiên cứu, giám định, đề xuất hướng xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực di sản văn hoá; có khả năng thu thập, phân tích và xử lý tình huống;

- Kỹ năng giao tiếp xã hội về những vấn đề liên quan đến khảo cổ học và văn hoá du lịch.

3. Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Khảo cổ học được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những Phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Có tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp, với cộng đồng và bản than;

- Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, bản lĩnh; gương mẫu trong học tập và nghiên cứu khoa học; có ý thức trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hoá dân tộc.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            4.1 Vị trí làm việc:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Khảo cổ học, có thể công tác tại các viện bảo tàng, trung tâm di sản, ban quản lý di tích, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, trường đại học, cao đẳng và trung học cũng như tại các các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan công an, hải quan…

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Khảo cổ học, có thể theo học trình độ Thạc sĩ ở các chuyên ngành thuộc khoa học lịch sử như Khảo cổ học, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới,… hoặc các chuyên ngành gần như Văn hoá học, Nhân học,…

 

 

NGÀNH LỊCH SỬ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

1. Trình độ kiến thức

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

            - Kiến thức tổng quát về lý luận chính trị, khoa học xã hội và hành vi, khoa học nhân văn ...

            - Kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc Việt Nam, lịch sử thế giới, kiến thức nền tảng về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

            - Kiến thức chuyên sâu về hệ thống quan điểm tư tưởng toàn diện, sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tấm gương đạo đức trong sáng, trọn vẹn của Người.

            - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

- Thực hiện quy trình nghiên cứu một công trình khoa học về lịch sử tư tưởng và về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Năng lực phân tích, đánh giá, bình luận sự kiện và vấn đề lịch sử.

- Giảng dạy, thuyết trình về tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Phẩm chất nhân văn

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

            - Trung thành, kiên định với mục tiêu lý tưởng Cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

            - Bản lĩnh, tự tin, độc lập, khiêm tốn.

            - Ý thức phục vụ cộng đồng cao.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn

4.1. Vị trí làm việc

            Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

            - Giảng dạy về Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại hoc, cao đẳng, Học viện, trường chính trị, viện nghiên cứu, bảo tàng, các trung tâm đào tạo…

            - Nghiên cứu chuyên ngành tại Viện bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Viện bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Cách mạng,…

            - Nghiên cứu tổng hợp tại: các ban tuyên giáo, các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể.

4.2. Cơ hội học lên trình độ cao hơn

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh có thể học cao học và nghiên cứu sinh ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử tư tưởng, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính trị học và một số chuyên ngành gần như Văn hóa học, Triết học…

 

NGÀNH LỊCH SỬ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẢO TÀNG HỌC VÀ DI SẢN

 

1. Trình độ kiến thức

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Bảo tàng học và Di sản được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức tổng quát về lý luận chính trị và phương pháp luận sử học;

- Kiến thức nền tàng và chuyên sâu về bảo tàng học và di sản văn hóa Việt Nam và thế giới;

- Kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, lịch sử văn minh;

            - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Bảo tàng học và Di sản được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

- Năng lực nghiên cứu phát hiện vấn đề, sử dụng tư liệu nghiệp vụ để nghiên cứu và giảng dạy về lịch sử văn hóa và bảo tàng học;

- Kỹ năng điền dã sưu tầm, bảo quản, giám định, trưng bầy, thuyết minh;

- Kỹ năng truyền đạt và trình bày vấn đề, giáo dục tuyên truyền khoa học;

- Kỹ năng giảng dạy về lịch sử văn hóa và bảo tàng học;

- Kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm;

3. Phẩm chất nhân văn:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Bảo tàng học và Di sản được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Trung thành với tổ quốc, yêu nước, tự hào về lịch sử dân tộc

- Có ý thức phục vụ xã hội, có tâm huyết với công việc,

- Yêu nghề nghiệp và say mê nghiên cứu khoa học

- Năng động, linh hoạt, tự tin, khiêm tốn, cầu tiến

4. Vị trí làm việc và cơ hội lên trình độ cao hơn:

4.1. Vị trí làm việc:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Bảo tàng học và Di sản có thể làm việc trong những lĩnh vực và vị trí sau đây:

- Nghiên cứu ở các cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu về khoa học xã hội & nhân văn

- Làm việc tại các bảo tàng trung ương và địa phương

- Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và phổ thông trung học, trường nghiệp vụ

- Nghiên cứu tổng hợp và chuyên sâu ở các cơ quan tuyên giáo, đoàn thể, lực lượng vũ trang, báo chí, đài phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương, biên tập xuất bản,

4.2. Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Bảo tàng học và Di sản có thể theo học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở các chuyên ngành thuộc khoa học lịch sử như: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế giới, Khảo cổ học, Lưu trữ học…, hoặc các chuyên ngành gần như: Văn hoá học, Nhân học, Đông phương học, Du lịch v.v.

Ngành Hàn Quốc học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Giáo dục
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Đông phương học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Văn học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Italia
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Địa lý
Ngày đăng: 09/02/2014
Công tác xã hội
Ngày đăng: 09/02/2014
Ngành Báo chí
Ngày đăng: 08/02/2014
Ngành Thông tin học
Ngày đăng: 08/02/2014
Ngành Nhân học
Ngày đăng: 07/02/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 11855946
Đang online : 53
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS