[Đăng ngày: 15/04/2017]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

Số: 191 /TB-XHNV-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4  năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học năm 2017

 


Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 12/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào v/v hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ công văn số 386/ĐHQG-ĐH ngày 13/3/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM v/v ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2017 và công văn số 546/ĐHQG-ĐH ngày 31/3/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM v/v bổ sung số lượng nguyện vọng ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2017,

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học năm 2017 như sau:

1. Đối tượng tuyển thẳng gồm:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

b) Người đã dự thi và trúng tuyển vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ.

c) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh; đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

d) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào ĐH theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải, cụ thể:

-            Ngữ văn: vào ngành Văn học, Ngôn ngữ học, Văn hóa học, Báo chí và Khoa học thư viện (Thông tin học).

-            Lịch sử: vào ngành Lịch sử, Nhân học và Lưu trữ học.

-            Địa lý: vào ngành Địa lý học và Đông phương học.

-            Tiếng Anh: vào ngành Ngôn ngữ Anh, Đông phương học, Ngôn ngữ học và Quan hệ quốc tế.

-            Tiếng Nga: vào ngành Ngôn ngữ Nga, Đông phương học và Ngôn ngữ học.

-          Tiếng Trung Quốc: vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học và Ngôn ngữ học.

-            Tiếng Pháp: vào ngành Ngôn ngữ Pháp, Đông phương học và Ngôn ngữ học.

2. Xét tuyển thẳng:

2.1. Trường hợp thí sinh là người khiếm thị:

-         Học lực: Đạt từ khá trở lên trong ba năm học THPT, trong đó ba môn đăng ký dự thi đạt từ 7.0 trở lên.

-         Sức khỏe: Thị lực dưới 10% (có các nhận của Trung tâm giám định Y khoa cấp tỉnh, thành phố).

2.2. Các trường hợp khác: vận dụng điểm g khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức.

3.  Ưu tiên xét tuyển:

3.1. Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định, cụ thể:

-            Môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý được ưu tiên xét tuyển vào ngành học có tổ hợp xét tuyển khối C00.

-            Môn Toán, Vật lý, Hóa học, được ưu tiên xét tuyển vào ngành học có tổ hợp xét tuyển A00.

-            Giải môn Toán, Vật lý, tiếng Anh, được ưu tiên xét tuyển vào ngành học có tổ hợp xét tuyển khối A01.

-            Giải môn Toán, Hóa học, Sinh học được ưu tiên xét tuyển vào ngành học có tổ hợp xét tuyển khối B00.

-            Giải môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung Quốc  được ưu tiên xét tuyển vào ngành học có tổ hợp xét tuyển khối D (D01, D02, D03, D04, D05, D06 và D14).

3.2.  Ưu tiên xét tuyển học các THPT theo đề án tuyển sinh của ĐHQG-HCM.

                 a. Đối tượng:

-             Học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu các trường đại học, tỉnh thành trên toàn quốc (Phụ lục 1);

-        Học sinh các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình kết quả thi THPTQG cao nhất năm 2015, 2016 (Phụ lục 1).
b. Điều kiện đăng ký:

-           Tốt nghiệp THPT năm 2017.

-           Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12 hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

-           Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12.
        c. Nguyên tắc đăng ký:

-           Chỉ áp dụng đúng năm học sinh tốt nghiệp THPT.

-           Học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng ưu tiên xét tuyển vào các trường thành viên, khoa trực thuộc của ĐHQG-HCM, theo nguyên tắc:

+ Trường hợp thí sinh đăng ký mỗi đơn vị 01 nguyện vọng: các nguyện vọng UTXT có thứ tự ưu tiên như nhau, thí sinh được xét tuyển bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên.

+ Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 nguyện vọng trở lên vào cùng 01 đơn vị: thí sinh cần sắp xếp các nguyện vọng UTXT trong cùng 01 đơn vị theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất), thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký vào cùng 01 đơn vị.
       d. Nguyên tắt xét tuyển Ưu tiên.

-           Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

-           Sắp xếp và tuyển chọn thí sinh theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu căn cứ theo tiêu chuẩn điểm trung bình 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) của tổ hợp (môn/bài thi) trong tổ hợp xét tuyển của ngành.

-           Các thí sinh có điểm bằng nhau sẽ được phân loại dựa trên tiêu chí phụ, chất lượng của bài luận và thư giới thiệu của giáo viên.
e. Hồ sơ đăng ký gồm có:

-           Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển.

-           Một bài luận được thí sinh viết tay trên giấy A4, trình bày được động cơ học tập và sự phù hợp của năng lực bản thân với ngành học, trường học.

-           Một thư giới thiệu của giáo viên trường THPT, nơi thí sinh học lớp 12.

-           Một phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại của thí sinh; 02 ảnh 4x6 (ảnh chụp trong vòng 6 tháng, ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh, lớp, trường THPT vào mặt sau của ảnh).
        f. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

-           Thời gian nộp hồ sơ:  từ ngày 15/5/2017 – hết ngày 15/6/2017.

-           Phương thức đăng ký và nộp hồ sơ: Theo công văn 546/ĐHQG-ĐH ngày 31/3/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM v/v bổ sung số lượng nguyện vọng ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2017 (xem văn bản).

-           Nơi nhận hồ sơ: Thí sinh có thể chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM.

4. Hồ sơ và thời hạn đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển được quy định trong công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 12/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào v/v hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 (xem văn bản).

Đối với trường hợp Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo đề án tuyển sinh của ĐHQG-HCM thực hiện theo quy định tại mục 3.2 của thông báo này./.

                                                                                                                         

Nơi nhận:

- ĐHQG (để báo cáo);

- Lưu: HC-TH, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Võ Văn Sen

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 8426857
Đang online : 26
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS