[Đăng ngày: 10/02/2014]

NGÀNH XÃ HỘI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC XÃ HỘI HỌC

 

1. Trình độ kiến thức:       

            Cử nhân ngành Xã hội học, chương trình giáo dục Xã hội học được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức tổng quát: bao gồm khối kiến thức của khối ngành khoa học xã hội;

            - Kiến thức cơ bản và chuyên sâu: bao gồm các kiến thức về Xã hội học, phát triển cộng đồng, an sinh xã hội, quản lý xã hội, các phương pháp nghiên cứu Xã hội học, giới và phát triển giới,,…

- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B và tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Xã hội học, chương trình giáo dục Xã hội học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

- Khả năng vận dụng, ứng dụng kiến thức, phương pháp Xã hội học vào những nghiên cứu và hoạt động thực tiễn cụ thể;

- Kỹ năng quản lý;

- Kỹ năng giao tiếp xã hội;

            - Kỹ năng làm việc nhóm;

            - Kỹ năng giải quyết xung đột;

            - Kỹ năng tham vấn;

            - Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án liên quan đến ngành Xã hội học.

3. Phẩm chất nhân văn:

Cử nhân ngành Xã hội học, chương trình giáo dục Xã hội học được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

            - Ý thức phục vụ cộng đồng;

            - Năng động;

            - Giao tiếp;

            - Say mê nghề nghiệp

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1 Vị trí làm việc:

Cử nhân ngành Xã hội học, chương trình giáo dục Xã hội học có thể làm việc trong các lĩnh vực sau đây:

- Hoạt động nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu khoa học, các ban ngành của trung ương, tỉnh, thành phố, các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội;

- Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường đoàn thể (công đoàn, phụ nữ, thanh niên...);

- Công tác quản lý, tư vấn cho các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà máy, xí nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau của xã hội;

- Cán bộ công tác xã hội trong các cơ quan hoặc các tổ chức, đoàn thể khác nhau.

Đồng thời những kiến thức xã hội học sẽ hỗ trợ một cách hữu ích và đắc lực trong các lĩnh vực nghề nghiệp khác.

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Xã hội học, chương trình giáo dục Xã hội học có thể học tiếp ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành Xã hội học, Công tác xã hội, và các ngành gần.

Ngành Văn hóa học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Triết học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Tâm lý học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Quan hệ Quốc tế
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Nhật Bản học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Pháp
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Nga
Ngày đăng: 10/02/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 10580334
Đang online : 53
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS