[Đăng ngày: 23/11/2013]

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 7  năm 2013

 

CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG 
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 THEO NGÀNH VÀ KHỐI THI

 

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

CHỈ TIÊU

ĐIỂM SÀN (CHỈ TIÊU)

GHI CHÚ

KHỐI A,A1

KHỐI C

KHỐI D1

KHỐI D3

 

1

Lịch sử

D220310

50

 

20.0*(30)

15.0 (20)

 

 

2

Nhân học

D310302

40

 

15.5 (25)

15.0 (15)

 

 

3

Triết học

 D220301

40

15.0 (10)

16.0 (20)

15.0 (10)

 

 

4

Thông tin học (Thư viện - Thông tin)

D320202

50

15.0 (15)

15.5 (20)

15.0 (15)

 

 

5

Giáo dục học

D140101

60

 

15.5 (35)

15.0 (25)

 

 

6

Ngôn ngữ Italia

D220208

40

 

 

21.0*(30)

21.0 (10)

 

 Ghi chú: Điểm sàn có dấu * là điểm đã nhân hệ số 2 (môn Ngoại ngữ vào Ngôn ngữ Italia và môn Lịch sử vào ngành Lịch sử).        

                                                                                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

   

                                                                      (đã ký)

 

                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                           TS. LÊ HỮU PHƯỚC
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 14911761
Đang online : 894
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS