[Đăng ngày: 04/02/2014]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH KHXH & NHÂN VĂN                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

        Số:    /XHNV-ĐT                                         TP. Hồ Chí Minh,  ngày 04  tháng 12  năm 2013


  

THÔNG BÁO

V/v học môn Giáo dục Quốc phòng-An ninh của sinh viên

 

Phòng Đào tạo thông báo về việc học môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên năm nhất khóa 2013 như sau:

1.  Thời gian học :    04 Tuần từ 10/02/2014 - 07/03/2014.

2.  Địa điểm học :     Trung tâm GDQP-ANSV (Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM - Đông Hòa - Dĩ An - Bình Dương)

3.  Sinh viên tập trung tại Trung tâm GDQP-ANSV trước 08h00 ngày 10/02/2014.

4.  Khi đi học, sinh viên cần chuẩn bị:

-         Tiền nội trú 4 tuần: 90.000 đồng (nếu sinh viên ở nội trú).

-         Tiền dự phòng (tiền bồi thường các khoản nếu có): 50.000 đồng

(Sẽ hoàn trả khi sau khi trả đầy đủ các vật dụng đã mượn)

-         Tiền ăn trong 04 tuần.

-         Trung tâm cho mượn  2 bộ quân phục và mũ.

-         Sinh viên đem theo vở để ghi chép.

-         Chuẩn bị giày bata để học GDQP-AN

-         Đầu tóc phải cắt ngắn gọn (đối với nam sinh viên) trước khi đến Trung tâm

-         Đem theo Chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên để thi môn GDQP-AN.

5.  Những sinh viên thuộc diện bảo lưu học lại năm nhất với khóa 2013 liên hệ với phòng Đào tạo từ ngày 16/12/13 đến hết ngày 20/12/13 để bổ sung tên vào danh sách chính thức.

6.   Sinh viên các khóa trước học lại các học phần môn GDQP sẽ đăng ký trong đợt đăng ký học phần qua mạng (thời gian đăng ký môn học qua mạng PĐT sẽ thông báo sau).

                                               

   Nơi nhận:                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

-         BGH (để báo cáo).                                                                     TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

-         Khoa,Bộ môn.

-         Lưu ĐT, HCTH

                                                                                                                               Phạm Tấn Hạ

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 15218091
Đang online : 196
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS