[Đăng ngày: 16/08/2018]

           ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG ĐH KHXH& NV                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Số:  /XHNV-ĐT                                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9  tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học,HKI năm học 2018 – 2019 của sinh viên hệ chính quy

 

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng kýmôn họcHK I, năm học 2018 – 2019cho sinh viên hệ chính quynhư sau:

-          Thời gian đăng ký:

 • Sinh viên khoá 2015 và sinh viên khoa Nga khoá 2014: đăng ký từ 8h00 ngày 13/8/2018 đến hết ngày 14/8/2018.
 • Sinh viên khoá 2016: đăng ký từ 8h00 ngày 15/8/2018 đến hết ngày 16/8/2018.
 • Sinh viên khoá 2017: đăng ký từ 8h00 ngày 17/8/2018 đến hết ngày 18/8/2018.

 

-          Thời gian đăng ký học lại, học cải thiện cũng như việc bổ sung môn học:

 • Sinh viên khoá 2014 và khoá 2015: đăng ký từ 8h00 ngày 21/8/2018 đến hết ngày 22/8/2018.
  • Sinh viên khoá 2016: đăng ký từ 8h00 ngày 23/8/2018 đến hết ngày 24/8/2018.
  • Sinh viên khoá 2017:đăng ký từ 8h00 ngày 25/8/2018 đến hết ngày 26/8/2018.

 

-          Thời gian hủy môn học:

 • Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

 

-          Cách thức đăng ký:

 • Sinh viên đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào và thực hiện các bước đăng ký môn học theo hướng dẫn theo địa chỉ: http://dt.hcmussh.edu.vn.

 

v  Sinh viên lưu ý:

 • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Websitephòng Đào tạo (http://dt.hcmussh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký.
 • Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xemthời khóa biểucủa các môn học chuyên ngành vàvào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương.
 • Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh lỗi đề nghị sinh viên chụp lại màn hình đăng ký và gửi về địa chỉ email: nhvuxhnv96@gmail.comđể được giải đáp và hướng dẫn.
 • Sau khi đăng ký thành công đề nghị sinh viên “In phiếu đăng ký” giữ lại để điều chỉnh nếu trong việc đăng ký có xảy ra sai sót.
 • Những môn học chưa có lịch học sinh viên liên hệ phòng Đào tạo gặp cô Hà để được giải đáp (điện thoại: 08.38293828 – nhánh 173)

 

                                                                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT, HCTH                                                                                                   

                                                                                                                Lê Trọng Vinh


Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 13558755
Đang online : 189
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS