[Đăng ngày: 01/09/2017]
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số:   /XHNV-ĐT                                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 9  năm 2017

THÔNG BÁO
V/v đăng ký môn học, HK1 năm học 2017 – 2018 của sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy


Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy kế hoạch đăng ký các môn học (đăng kí mới, học lại, học cải thiện, hủy môn) học kỳ 1 năm học 2017-2018 qua mạng như sau:
Thời gian đăng ký đợt 1: từ 8h30 ngày 07/09/2017 đến hết ngày 10/09/2017.
Thời gian đăng ký đợt 2 (học lại, cải thiện và hủy môn): từ 8h30 ngày 18/09/2017 đến hết ngày 21/09/2017.

Cách thức: đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào tạo (
dt.hcmussh.edu.vn).
o    Sinh viên sử dụng tài khoản của mình trên website Phòng Đào tạo http://dt.hcmussh.edu.vn (chọn mục Sinh viên) để đăng nhập:
o    Đối với sinh viên khóa 2016 (lần đầu đăng nhập tài khoản):
-    Tên đăng nhập = Mã số sinh viên
-    Mật khẩu = Mã số sinh viên
Hướng dẫn đăng ký học phần: http://dt.hcmussh.edu.vn chọn mục Hướng dẫn đăng ký học phần.
Sinh viên lưu ý:
o    Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký môn học.
o    Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học.
o    Trong quá trình thực hiện, sinh viên có thắc mắc thì liên hệ qua email: nhunghoang0701@gmail.com  để được hướng dẫn.

                                                                                                                      TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo).
- Khoa,Bộ môn.
- Lưu ĐT, HCTH    
                                                                                                                    TS. Ngô Thị Thu Trang

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 9407376
Đang online : 134
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS