[Đăng ngày: 07/02/2014]

NGÀNH NHÂN HỌC
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÂN HỌC

1. Trình độ kiến thức
 
  Sau 4 năm học, các cử nhân ngành Nhân học nắm vững các kiến thức sau một cách có hệ thống:
- Kiến thức đại cương: Là nền tảng lý luận cho việc tiếp thu các khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành nâng cao ở các giai đoạn sau.
- Kiến thức cơ sở khối ngành: Là nền tảng kiến thức cho việc tiếp thu tri thức khoa học ở khối kiến thức cơ cở ngành nhân học.
- Kiến thức cơ sở ngành: Là kiến thức về lý luận và phương pháp nghiên cứu cơ sở ngành với hai nhóm khối kiến thức: Kinh tế - Văn hóa – xã hội của các dân tộc ở Việt Nam và khu vực; Kiến thức về lịch sử, lý thuyết và phương pháp của ngành nhân học. Kiến thức cơ sở ngành làm nền tảng cho việc phát triển chuyên sâu vào các bộ môn chuyên ngành Nhân học văn hóa - xã hội và Nhân học phát triển.
- Kiến thức chuyên ngành: Là kiến thức chuyên sâu về ngành nhân học theo sự phân nhánh bộ môn: Nhân học văn hóa- xã hội và Nhân học phát triển. Sinh viên hoàn tất khối kiến thức này sẽ đạt được đầy đủ khả năng lý luận và kiến thức chuyên môn cho các lĩnh vực nghề nghiệp liên quan đến nhân học, văn hóa, xã hội với các khả năng tư duy: tổng hợp và khái quát; phân tích, so sánh và phản biện.
2.  Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành
   Điểm mạnh của cử nhân ngành Nhân học khi tham gia vào thị trường lao động được biểu hiện cụ thể qua kỹ năng làm việc. Điều này được thể hiện qua các kỹ năng sau:
- Kỹ năng nghiên cứu: Vận dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu trong nhân học như định tính, định lượng, xử lý thông tin hình ảnh… vào trong nghiên cứu khoa học. Sinh viên đạt chuẩn kỹ năng trong việc như: (1) Tự hình thành ý tưởng với các kỹ năng điểm luận, hình thành câu hỏi nghiên cứu, xây dựng giả thuyết và khung phân tích;  (2) Tổ chức triển khai chương trình/dự án nghiên cứu với các kỹ năng: Xây dựng đề cương, thiết kế công cụ nghiên cứu, thu thập và và xử lý dữ liệu và cuối cùng là viết báo cáo, phúc trình kết quả nghiên cứu thông qua các công trình nghiên cứu cụ thể.
- Kỹ năng nghề nghiệp: Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm trên cơ sở thuần thục các kỹ năng như: hoạch định kế hoạch, hợp tác làm việc trong mội trường tập thể và có khả năng lãnh đạo trong công việc. Với các khả năng làm việc chuyên nghiệp trong các khung cảnh làm việc trong lĩnh cực nghiên cứu, giảng dạy và các lĩnh vực kinh tế, xã hội thực tiễn tại Việt Nam thông qua các kỹ năng: (1) Thuyết trình (trình bày và tranh luận), (2) Truyền thông (soạn thảo, biên tập tin bài, chụp hình quay phim và tổ chức sự kiện), (3) Tin học văn phòng (EXcel, MS Word, Powerpoint) và các phần mền phục vụ nghiên cứu (SPSS, Nvivo, Adobe Premiere, Family Tree Maker), (4) Ngoại ngữ (Tiếng Anh giao tiếp và Tiếng Anh chuyên ngành) và (5) Giao tiếp xã hội (văn hóa giao tiếp và tâm lý giao tiếp)
3. Phẩm chất nhân văn
 Các cử nhân ngành Nhân học được đào tạo theo mục tiêu có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp. Đó là:
- Tôn trọng các nền văn hóa: Trên cơ sở tôn trong sự đa dạng và chấp nhận sự khác biệt, phẩm chất này phép người học sống và làm việc trong một thế giới ngày càng tăng cường tính đa văn hóa và đa dạng toàn cầu.
- Trách nhiệm xã hội và đạo đức: Với các phảm chất thấu hiểu đời sống các cộng đồng xã hội từ đó hình thành trách nhiệm phục vụ cộng đồng, tuân giữ pháp luật và các nguyên tắc đạo đức xã hội (vị nhân sinh), đạo đức nghề nghiệp (trung thực và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ).
4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn
  4.1. Vị trí làm việc
Với các khối kiến thức, kỹ năng và phẩm chất nhân văn được trang bị tại Nhà trường, sinh viên nhân học sau khi tốt nghiệp có cơ hội làm việc trong nhiều ngành nghề thuộc lĩnh vực xã hội và nhân văn, tiêu biểu như:
- Nghiên cứu, giảng dạy: Sinh viên có nhiều cơ hội làm việc tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu, các tổ chức NGOs và các cơ quan hoạch định và triển khai chính sách liên quan đến các vấn đề: dân tộc, tôn giáo và đời sống xã hội.
- Truyền thông và tổ chức sự kiện: Nhiều doanh nghiệp thương mại và các tổ chức xã hội cần những chuyên viên làm việc về truyền thông phù hợp với kiến thức, khả năng chuyên môn đối với cử nhân ngành nhân học.
- Quản lý nhân sự: Bộ phân nhân sự các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội là điểm đến làm việc của những cử nhân nhân học khi có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất được đào tạo trong ngành nhân học.
  4.2. Cơ hội học tập
   Các cử nhân ngành Nhân học có nhiều cơ hội tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc trình độ cao hơn để lấy các bằng cấp cao hơn: bậc cao học (lấy bằng thạc sĩ), bậc nghiên cứu sinh (lấy bằng tiến sĩ) tại các cơ sở đào tạo thuộc ngành Khoa học xã hội và nhân ở trong nước và ngoài nước.

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 11238078
Đang online : 401
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS