[Đăng ngày: 10/02/2014]

NGÀNH QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC  ĐÔ THỊ HỌC

           

1. Trình độ kiến thức

Cử nhân ngành Đô thị học, chương trình giáo dục Đô thị học được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

            - Kiến thức tổng quát: những kiến thức cốt lõi về khoa học xã hội và hành vi và khoa học nhân văn;

- Kiến thức cơ bản: trang bị kiến thức về kinh tế, văn hoá, xã hội, kiến trúc, môi trường… làm nền tảng cho ngành học;

- Kiến thức chuyên ngành: trang bị kiến thức chuyên ngành gắn liền lý thuyết với thực tiễn về quản lý đô thị và quản lý dự án.

- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ Bkiến t, tin học văn phòng.

2. Kỹ năng thực hành

Cử nhân ngành Đô thị học, chương trình giáo dục Đô thị học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:

- Đọc và hiểu thuật ngữ chuyên ngành;

- Có kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin;

            - Có khả năng làm việc độc lập, biết thiết kế và tổ chức triển khai dự án vừa và nhỏ, biết thương thuyết và đàm phám;

- Có năng lực làm việc nhóm và huy động nguồn lực cho dự án;

            - Có kỹ năng giao tiếp, biết soạn thảo văn bản, biết nghiên cứu khoa học định tính và định lượng, biết phân tích và bình luận các tình huống văn hoá – xã hội;

            - Có khả năng xây dựng, đánh giá và thẩm định dự án ở các cấp độ khác nhau…

3. Phẩm chất nhân văn

            Cử nhân ngành Đô thị học, chương trình giáo dục Đô thị học được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

            - Trung thành với chế độ;

            - Có tinh thần phục vụ cộng đồng và xã hội;

- Nhạy bén.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn

4.1 Vị trí làm việc

Cử nhân ngành Đô thị học, chương trình giáo dục Đô thị học có thể làm việc trong các các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức nhân dân, các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và nước ngoài; các tổ chức phát triển quốc tế; các tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương với các công việc cụ thể sau:

- Tư vấn;

- Điều phối;

- Quy hoạch về kinh tế - xã hội;

- Thiết kế và xây dựng chính sách liên quan đến đô thị;

- Xây dựng, thẩm định và đánh giá dự án;

            - Giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, trung tâm có liên quan đến Đô thị học và quản lý đô thị.

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Đô thị học, chương trình giáo dục Đô thị học có thể tìm học bổng nước ngoài liên quan đến các ngành: Quy hoạch và phát triển đô thị, Phát triển cộng đồng, Xã hội học,…Trong nước, cử nhân Đô thị học có thể theo học cao học các ngành: Khoa học quản lý, Nhân học, Xã hội học,…

 

Ngành Quan hệ Quốc tế
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Nhật Bản học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Pháp
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Nga
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Đức
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Anh
Ngày đăng: 10/02/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 10580246
Đang online : 48
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS