[Đăng ngày: 24/05/2019]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHKH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN                          Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2019
THÔNG BÁO

V/v thu học phí sinh viên hệ Chính qui học kỳ 2 năm học 2018-2019 (đợt 2)

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 (đợt 2) đối với sinh viên hệ Chính qui như sau:

- Thời gian: từ ngày thông báo đến hết ngày 03/6/2019

- Hình thức: sinh viên nộp trực tiếp tại ngân hàng Agribank; Internet Banking.

Qui trình nộp học phí:

  1. Nộp trực tiếp tại quầy

* Sinh viên liên hệ Giao dịch viên tại ngân hàng Agribank để thực hiện.

* Nếu chương trình thu hộ Agribank không truy vấn được thông tin Mã số sinh viên thì sinh viên thực hiện nộp tiền mặt tại hệ thống ngân hàng Agribank theo chi tiết sau:

- Tên tài khoản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

- Số tài khoản: 1700 2011 91040

- Tại ngân hàng: Agribank CN TP. Hồ Chí Minh

Khi nộp tiền sinh viên phải ghi đầy đủ các nội dung, ví dụ: Nguyễn Văn A, MSSV 1857010001, học phí HK2/18-19.

  1. Nộp qua Agribank Internet Banking / E-Mobile Banking

* Điều kiện: Sinh viên đã đăng ký dịch vụ Internet Banking hoặc E-Mobile Banking và Tài khoản sinh viên tại ngân hàng Agribank Chi nhánh TP.HCM phải có đủ tiền để thanh toán.

- Sinh viên đăng nhập vào phần mềm Internet Banking hoặc E-Moblie Banking  của ngân hàng Agribank.

- Chọn chức năng THANH TOÁN HOÁ ĐƠN, chọn NỘP TIỀN HỌC PHÍ

- Nhập MÃ SỐ SINH VIÊN => TIẾP TỤC, kiểm tra khớp số tiền, chọn TIẾP TỤC.

- Sinh viên nhập số OTP (Mã xác thực), hệ thống ngân hàng Agribank gởi đến số điện thoại của sinh viên mã số để xác thực, nếu hệ thống báo Giao dịch thanh toán thành công thì việc thanh toán tiền học phí đã hoàn tất.

Việc đóng học phí là nghĩa vụ của sinh viên. Chỉ những sinh viên đã hoàn tất việc đóng học phí mới được đưa vào danh sách dự thi, xét tốt nghiệp. 

       PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

 

 

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 13345848
Đang online : 122
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS