[Đăng ngày: 19/07/2019]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                    

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 

  ĐIỂM NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO NĂM 2019

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng
đầu vào

1

7140101

Giáo dục học

16.5

2

7220201

Ngôn ngữ Anh

19.5

3

7220201_BT

Ngôn ngữ Anh_Phân hiệu Bến Tre

17.5

4

7220201_CLC

Ngôn ngữ Anh_Chất lượng cao

19.5

5

7220202

Ngôn ngữ Nga

16.5

6

7220203

Ngôn ngữ Pháp

17.5

7

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

18.0

8

7220205

Ngôn ngữ Đức

17.5

9

7220206

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

16.5

10

7220208

Ngôn ngữ Italia

16.5

11

7229001

Triết học

16.5

12

7229010

Lịch sử

16.5

13

7229020

Ngôn ngữ học

17.5

14

7229030

Văn học

17.5

15

7229040

Văn hóa học

17.5

16

7310206

Quan hệ Quốc tế

19.5

17

7310206_CLC

Quan hệ Quốc tế_Chất lượng cao

19.5

18

7310301

Xã hội học

17.5

19

7310302

Nhân học

16.5

20

7310401

Tâm lý học

19.5

21

7310501

Địa lý học

16.5

22

7310608

Đông phương học

18.0

23

7310613

Nhật Bản học

19.5

24

7310613_BT

Nhật Bản học_Phân hiệu Bến Tre

17.5

25

7310613_CLC

Nhật Bản học_Chất lượng cao

19.5

26

7310614

Hàn Quốc học

19.5

27

7320101

Báo chí

19.5

28

7320101_BT

Báo chí_Phân hiệu Bến Tre

17.5

29

7320101_CLC

Báo chí_Chất lượng cao

19.5

30

7320104

Truyền thông đa phương tiện

19.5

31

7320201

Thông tin – Thư viện

16.5

32

7320205

Quản lý thông tin

16.5

33

7320303

Lưu trữ học

16.5

34

7580112

Đô thị học

16.5

35

7580112_BT

Đô thị học_Phân hiệu Bến Tre

16.5

36

7760101

Công tác xã hội

17.5

37

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

19.5

38

7810103_BT

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành _Phân hiệu Bến Tre

17.5

39

7810103_CLC

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chất lượng cao

19.5

  

                                                                                            Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 13674885
Đang online : 124
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS