[Đăng ngày: 24/03/2017]
Phòng Đào tạo thông báo lịch học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin dành cho sinh viên hệ Liên thông ngành Ngôn ngữ Anh lớp A, B, C, D  khóa 2016 như sau:
- Giảng viên phụ trách: PGS.TS  Trương Văn Chung

- Số tín chỉ: 3.0
- Số tiết: 45 tiết

- Địa điểm: Phòng A.315 (cơ sở Đinh Tiên Hoàng).           
Thời gian học 09 tuần
- Ngày bắt đầu: Chủ nhật 02/04/2017 (buổi sáng bắt đầu lúc 7h30’).
- Ngày thi dự kiến: Chủ nhật 09/7/2017.
- Các ngày nghỉ:
   Ngày 23/4/2017: Tuyển sinh hệ VLVH (dự kiến).
   Ngày 30/4/2017: Giải phóng miền Nam.
   Ngày 21/5/2017: Tuyển sinh cao học (dự kiến).

* Ghi chú: Sinh viên hệ liên thông khoá 2015 đăng ký học lại tại văn phòng khoa Ngữ văn Anh (gặp cô Hằng) từ ngày 27/3/2017 - 31/3/2017.

PHÒNG ĐÀO TẠO
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 8430594
Đang online : 120
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS