[Đăng ngày: 22/12/2013]
Thông báo về việc đăng ký cải thiện môn học (21/11/2017)

Quyết định công bố chương trình đào tạo bậc đại học theo hệ thống tín chỉ (31/10/2017)

Quy định đào tạo chất lượng cao của trường ĐHKHXH & NV

Đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đầu ra 04 kỹ năng cho sinh viên không chuyên hệ Chính quy văn bằng 1 (4/4/2017)

Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 khung tham chiếu châu Âu (29/3/2017)

Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học năm 2016 (15/4/2016)

Thông báo về việc thu lệ phí tuyển sinh đại học hệ Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 (08/04/2016)

Chuẩn đầu ra trình độ đại học áp dụng từ năm học 2015-2016.

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ Chính quy (09/12/2014).

Thông báo về việc học ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên hệ chính quy  (14/10/2014)

Thông báo về việc học ngoại ngữ không chuyên của sinh viên hệ Chính quy khóa 2013 và 2014 (10/12/2014). 

Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên và bảo lưu điểm dành cho sinh viên năm thứ nhất (01/10/2014)

Thông báo về việc học ngoại ngữ không chuyên đối với sinh viên hệ Văn bằng 2 Chính quy và hệ Liên thông ( 01//32013).

Thông báo về việc công nhận chứng chỉ Tin học khi xét tốt nghiệp bậc đại học hình thức đào tạo Chính quy, Văn bằng 2, Vừa làm vừa học (19/9/2014).

Mẫu đề cương chi tiết môn học.

Danh sách giảng viên cơ hữu năm 2014.

Bảng quy đổi điểm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Quy định về việc miễn, giảm, tạm hoãn học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh (16/01/2013).

Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên và bảo lưu điểm dành cho sinh viên năm thứ nhất (27/9/2013).

Thông báo về việc học ngoại ngữ không chuyên của sinh viên bậc đại học hệ đào tạo Chính quy (03/10/2012).

Quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học năm 2012.

Thông báo hướng dẫn thu học phí và trả thù lao giờ giảng bậc đại học hệ Vừa làm vừa học năm học 2011-2012.

Thông báo về thời gian của một khoá học bậc đại học theo hình thức đào tạo Vừa làm vừa học.

Quy định công tác Cố vấn học tập tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (15/11/2011).

Bảng mã học phần của trường ĐH KHXH và NV(02/10/2013).

Thông báo về việc xử lý học vụ các sinh viên năm thứ 3 thiếu chứng chỉ A ngoại ngữ không chuyên. (20/9/2011)

Thông báo v/v đăng ký học khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp sau khi nộp chứng chỉ A ngoại ngữ không chuyên của sinh viên hệ chính quy. (15/9/2011).

Thông báo về việc sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên tại Trung tâm ngoại ngữ của Trường và lịch thi xếp lớp.(22/6/2011).

Thông báo về việc phân công tổ chức thi, kiểm tra, quản lý điểm thi của sinh viên hệ chính quy (22/6/2011).

Thông báo về việc tích luỹ ngoại ngữ không chuyên đối với sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, ngành Song ngữ Nga – Anh (13/6/2011).

Thông báo về việc tích luỹ các ngoại ngữ không chuyên Tây Ban Nha, Ý (13/6/2011).

Thông báo về việc công nhận chứng chỉ Tin học khi xét tốt nghiệp bậc ĐH Chính quy.

Thông báo tích lũy và nộp chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên khi xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Vừa làm vừa học

Thông báo về việc công nhận chứng chỉ Tin học khi xét tốt nghiệp bậc ĐH Liên thông và Văn bằng 2 (01/10/2010).

Thông báo về việc tích luỹ ngoại ngữ không chuyên đối với sinh viên hệ chính quy các hình thức đào tạo văn bằng 2 và liên thông.(13/6/2011).

Thông báo hướng dẫn dùng bảng điểm mẫu mới.

Thông báo thay đổi mẫu bảng điểm.

Thông báo về việc xét, thi và công nhận tốt nghiệp của sinh viên hệ niên chế khóa 2004, 2005.

Thông báo về việc quản lý đào tạo đối với sinh viên chuyên ngành Nhật Bản học, Hàn Quốc học từ khóa 2009 trở về trước (18/4/2011).

Thống kê số liệu giảng viên thỉnh giảng học kỳ 1 năm học 2010 - 2011.

Thống kê số liệu giảng viên thỉnh giảng học kỳ 2 năm học 2011 - 2011.

Thông báo về việc tổ chức học ngoại ngữ cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học (24/9/2009).

Thông báo v/v tổ chức giảng dạy tiếng Anh không chuyên đối với sinh viên hệ chính quy (05/11/2007).

Hướng dẫn thực hiện Quy định đào tạo theo học chế tín chỉ đối với hệ Vừa làm vừa học.

Thông báo về việc công nhận các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Hàn, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha.

Quy định đào tạo đại học hình thức Vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ của trường ĐH KHXH và NV.

Quy định đào tạo đại học hình thức Văn bằng thứ 2 theo hệ thống tín chỉ của trường ĐH KHXH và NV.

Quy định về nhiệm vụ của ủy viên phụ trách chuyên môn tại các cơ sở đào tạo VLVH của trường ĐHKHXH & NV.

Quyết định số 323 về việc công bố chuẩn đầu ra các CTGD bậc đại học năm 2009 của trường ĐHKHXH & NV.

Chuẩn đầu ra trình độ đại học của trường ĐHKHXH & NV.

Quy chế số 64/QĐ - ĐT về đào tạo tín chỉ bậc đại học chính quy của trường ĐHKHXH & NV.

Quy định số 126 về quản lý các cơ sở đào tạo vừa làm vừa học của trường ĐHKHXH & NV.

Quyết định số 324 về việc công bố 43 CTGD đại học năm 2009 của trường ĐHKHXH & NV.

Quyết định số 405 về việc ban hành quy định về việc xây dựng chương trình GDĐH theo hệ thống tín chỉ của hiệu trưởng trường ĐHKHXH &NV.
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 8416320
Đang online : 67
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS