[Đăng ngày: 10/02/2014]

NGÀNH LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

LỮU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

           

1. Trình độ kiến thức

            Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lưu trữ học và Quản trị văn phòng được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

            - Kiến thức tổng quát: trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và hành vi, khoa học nhân văn;

- Kiến thức cơ sở ngành: trang bị kiến thức cơ bản của khoa học Lịch sử, Lưu trữ học làm nền tảng cho ngành học;

- Kiến thức chuyên ngành: trang bị kiến thức về chuyên ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng.

            - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lưu trữ học và Quản trị văn phòng được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

- Kỹ năng tổ chức lao động khoa học văn phòng;

- Kỹ năng xử lý các công việc cụ thể như: soạn thảo và ban hành văn bản; quản lý văn bản của cơ quan; xây dựng hệ thống lưu trữ tài liệu;…;

- Kỹ năng nghiên cứu và giảng dạy về Lưu trữ học và Quản trị văn phòng tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

3. Phẩm chất nhân văn

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lưu trữ học và Quản trị văn phòng được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Có tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp, với cộng đồng và bản than;

- Có bản lĩnh chính trị, tự tin, độc lập trong công việc;

- Khả năng hội nhập tốt.

4. Vị trí việc làm và Cơ hội học lên trình độ cao hơn

4.1 Vị trí việc làm:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lưu trữ học và Quản trị văn phòng có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Lịch sử, chương trình giáo dục Lưu trữ học và Quản trị văn phòng có thể học bậc thạc sĩ và tiến sĩ ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng và một số ngành phù hợp, ngành gần như Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoa học thư viện,…

Ngành Lịch sử
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Hàn Quốc học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Giáo dục
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Đông phương học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Văn học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Italia
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Địa lý
Ngày đăng: 09/02/2014
Công tác xã hội
Ngày đăng: 09/02/2014
Ngành Báo chí
Ngày đăng: 08/02/2014
Ngành Thông tin học
Ngày đăng: 08/02/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 11855892
Đang online : 61
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS