[Đăng ngày: 23/11/2013]

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng 9  năm 2013

 

ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG 
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 THEO NGÀNH VÀ KHỐI THI

Stt

Ngành

Mã ngành

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Khối D3

Ghi chú

1

Lịch sử

D220310

 

 

26.0*

17.0

 

 

2

Nhân học

D310302

 

 

19.5

19.5

 

 

3

Triết học

 D220301

19.0

18.0

20.0

18.5

 

 

4

Thông tin học (Thư viện - Thông tin)

D320201

17.5

17.5

17.5

17.5

 

 

5

Giáo dục học

D140101

 

 

19.0

18.5

 

 

6

Ngôn ngữ Italia

D220208

 

 

 

26.5*

21.5*

 

  

Ghi chú: Điểm sàn có dấu * là điểm đã nhân hệ số 2 (môn Ngoại ngữ vào ngành Ngôn ngữ Italia và môn Lịch sử vào ngành Lịch sử).

 

                                                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

                                                                                           

 

 

                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                     TS. Lê Hữu Phước

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 14911738
Đang online : 891
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS