[Đăng ngày: 26/11/2017]

            ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TRƯỜNG ĐHKH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN                      Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng  11  năm 2017

 
THÔNG BÁO

V/v thu học phí đối với sinh viên hệ Chính qui tập trung

Nhà trường tiến hành thu đợt cuối học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018, học kỳ hè năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ chính qui theo lịch như sau:

Địa điểm: hội trường nhà D cơ sở Đinh Tiên Hoàng.

Thời gian : thứ ba (05/12/2017) và thứ tư (06/12/2017)
                           Buổi sáng từ 8:00 giờ đến 11:00 giờ

                    Buổi chiều từ 13:00 giờ đến 16:00 giờ

Sinh viên đem theo phiếu Kết quả đăng ký môn học để đóng học phí.

Việc đóng học phí là nghĩa vụ của sinh viên. Đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo thông báo. Sinh viên không đóng học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự thi.                                                                  

    Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

 

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 9970706
Đang online : 195
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS