[Đăng ngày: 26/08/2019]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

                     TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

            

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

 

 


LỊCH HỌC BỔ SUNG

Học kỳ: 1 - Năm học: 2019-2020

DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC CƠ SỞ 147 PASTEUR

 

STT

Tên HP

Lớp

Số Tiết

Thứ

Phòng

Ngày bắt đầu

Tên Cán bộ giảng dạy

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1

 

 

45

Thứ 5

C11

29/08/2019

 

 

2

Ngôn ngữ học đối chiếu

 

30

Thứ 3

C12

10/09/2019

 

                                                                  

                                                              Phòng Đào tạo

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 13558746
Đang online : 183
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS