[Đăng ngày: 10/02/2014]

NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGÔN NGỮ HỌC

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Ngôn ngữ học, chương trình giáo dục Ngôn ngữ học được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

            - Kiến thức tổng quát: khối kiến thức giáo dục đại cương thuộc khối ngành khoa học nhân văn;

- Kiến thức cơ bản: các kiến thức Ngôn ngữ học đại cương, Ngữ âm học, Từ vựng học, Ngữ pháp học, Phong cách học, một số kiến thức Văn học, Hán Nôm.

- Kiến thức chuyên ngành: khối kiến thức chuyên về ngôn ngữ học, Việt ngữ học và văn học Việt Nam, đặc biệt chú ý đến các phương pháp nghiên cứu, và trường phái ngôn ngữ học hiện đại;

            - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng,…

2.  Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Ngôn ngữ học, chương trình giáo dục Ngôn ngữ học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

- Khả năng vận dụng, ứng dụng kiến thức vào các công việc cụ thể: có khả năng làm việc độc lập;

- Kỹ năng quản lý: trong lĩnh vực khoa học xã hội hoặc các lĩnh vực có liên quan.

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng giao tiếp xã hội: mềm dẻo, hòa đồng;

- Kỹ năng hợp tác, thuyết phục;

- Kỹ năng thu thập thông tin và xử lý văn bản.

3.Về Phẩm chất nhân văn:

Cử nhân ngành Ngôn ngữ học, chương trình giáo dục Ngôn ngữ học được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Trung thành với Tổ quốc, tự hào về dân tộc;

- Có đạo đức nghề nghiệp;

- Ý thức phục vụ cộng đồng.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            4.1. Vị trí làm việc:

Cử nhân ngành Ngôn ngữ học, chương trình giáo dục Ngôn ngữ học có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

- Làm công tác giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ học, Việt ngữ học ở trường đại học và trung học phổ thông, các viện, trung tâm nghiên cứu;

- Làm phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí và xuất bản;

- Làm công việc văn phòng ở các cơ quan văn hoá và kinh tế;

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Ngôn ngữ học, chương trình giáo dục Ngôn ngữ học có thể học lên bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các ngành phù hợp và ngành gần như: Ngôn ngữ học, Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Hán Nôm, Văn hoá học, Việt Nam học, Châu Á học,…

 

Ngành Ngôn ngữ Đức
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Anh
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Lịch sử
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Hàn Quốc học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Giáo dục
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Đông phương học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Văn học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Italia
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Địa lý
Ngày đăng: 09/02/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 11238144
Đang online : 399
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS