[Đăng ngày: 01/11/2019]

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                                 Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

     XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 LỊCH THI CUỐI KỲ MÔN  DẪN LUẬN NGÔN NGỮ

LỚP LIÊN THÔNG NGỮ VĂN ANH KHOÁ 2018


Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên lớp Liên thông đại học khóa 2018 lịch thi môn
DẪN LUẬN NGÔN NGỮ, cụ thể như sau:

- Ngày thi: Sáng Chủ nhật, ngày 17/11/2019.
- Thời gian thi:  bắt đầu từ 7 giờ 30                      

- Phòng thi:  chia theo Mã số sinh viên

+ Phòng D306: SV K2015, 2016 học lại đến Mã số sinh viên 18LT701040

+ Phòng D307: từ Mã số sinh viên 18LT701041 đến 18LT701084

* Ghi chú:

+ Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút và mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2019

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 15218337
Đang online : 193
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS