[Đăng ngày: 19/06/2017]

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

               Số:     /XHNV-ĐT                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký môn học HK hè, năm học 2016 – 2017

 

Theo kế hoạch học tập, phòng Đào tạo đã mở đăng ký học phần một số môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong HK hè năm học 2016 – 2017 cho sinh viên các khóa từ ngày 16/6/2017 đến hết ngày 19/6/2017. Nhưng do hệ thống đăng ký học phần trên website Trường bị lỗi nên sinh viên hiện vẫn chưa đăng ký được môn học.

Do đó, phòng Đào tạo sẽ tiếp tục mở cho sinh viên đăng ký môn học đến hết ngày 22/6/2017.

 

                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT.                                                                                                          

 

                                                                                                         Nguyễn Thanh Tuấn

 

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 8521938
Đang online : 103
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS