[Đăng ngày: 23/08/2017]

      ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                   Số:   /XHNV-ĐT                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học, HK I năm học 2017 – 2018 của sinh viên hệ chính quy

 

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký môn học HK I, năm học 2017 – 2018 cho sinh viên hệ chính quy như sau:

- Thời gian đăng ký:

 • Sinh viên khoá 2016: đăng ký từ 8h00 ngày 23/8/2017 đến hết ngày 24/8/2017.
 • Sinh viên khoá 2015: đăng ký từ 8h00 ngày 25/8/2017 đến hết ngày 26/8/2017.
 • Sinh viên khoá 2014 và sinh viên khoa Nga khoá 2013: đăng ký từ 8h00 ngày 28/8/2017 đến hết ngày 29/8/2017.

 

- Thời gian đăng ký học lại, học cải thiện cũng như việc bổ sung môn học:

 • Sinh viên khoá 2014 và khoá 2013: đăng ký từ 8h00 ngày 11/9/2017 đến hết ngày 12/9/2017.
  • Sinh viên khoá 2015: đăng ký từ 8h00 ngày 13/9/2017 đến hết ngày 14/9/2017.
  • Sinh viên khoá 2016: đăng ký từ 8h00 ngày 15/9/2017 đến hết ngày 16/9/2017.

 

- Thời gian hủy môn học:

 • Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

 

- Cách thức đăng ký:

 

* Sinh viên lưu ý:

 • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo (http://dt.hcmussh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký.
 • Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên ngành và vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương.
 • Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh lỗi đề nghị sinh viên chụp lại màn hình đăng ký và gửi về địa chỉ email: nhvuxhnv96@gmail.com để được giải đáp và hướng dẫn.
 • Sau khi đăng ký thành công đề nghị sinh viên “In phiếu đăng ký” giữ lại để điều chỉnh nếu trong việc đăng ký có xảy ra sai sót.
 • Những môn học chưa có lịch học sinh viên liên hệ phòng Đào tạo gặp thầy Đức để được giải đáp (điện thoại: 08-38293828 – nhánh 173)

 

                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT, HCTH                                                                                               

                                                                                                         Nguyễn Thanh Tuấn


Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 8522068
Đang online : 182
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS