[Đăng ngày: 28/08/2018]

      ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Số:      /XHNV-ĐT                                                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 8  năm 2018


THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học, HK1 năm học 2018 – 2019

của sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy (các khoa Báo chí truyền thông, Tâm lý, Nhật Bản học, Hàn Quốc học và Ngữ văn Trung Quốc) kế hoạch đăng ký các môn học học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

Thời gian đăng ký đợt 1: từ 8h30 ngày 04/09/2018 đến hết ngày 06/09/2018 (dành cho khóa  2016 và 2017).

Thời gian đăng ký đợt 2 (học lại, cải thiện và hủy môn): từ 8h30 ngày 07/09/2018 đến hết ngày 09/09/2018 (dành cho các khóa 2014, 2015, 2016 và 2017).

Cách thức: đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào tạo (dt.hcmussh.edu.vn).

-          Tên đăng nhập = Mã số sinh viên

-          Mật khẩu = Mã số sinh viên

Hướng dẫn đăng ký học phần: http://dt.hcmussh.edu.vn chọn mục Hướng dẫn đăng ký học phần.

Sinh viên lưu ý:

  • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký môn học.
  • Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học.
  • Trong quá trình thực hiện, sinh viên có thắc mắc thì liên hệ qua email: nhunghoang0701@gmail.com  để được hướng dẫn.

                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

                                                                                                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT, HCTH                                                                                             

                                                                                                        ThS. Lê Trọng Vinh

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 13379405
Đang online : 59
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS