[Đăng ngày: 03/01/2020]

      ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Số:      /XHNV-ĐT                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02  tháng 01  năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học, HK2 năm học 2019 – 2020 của sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy

 

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy (các khoa Báo chí truyền thông, Tâm lý, Nhật Bản học, Hàn Quốc học và Ngữ văn Trung Quốc) kế hoạch đăng ký các môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

Thời gian đăng ký đợt 1: từ 8h30 ngày 13/01/2020 đến hết ngày 15/01/2020 (dành cho khóa  2017, 2018 và 2019 – đợt tuyển sinh tháng 5 năm 2019).

Thời gian đăng ký đợt 2 (học lại, cải thiện): từ 8h30 ngày 16/01/2020 đến hết ngày 17/01/2020 (dành cho các khóa 2016, 2017, 2018 và 2019).

Cách thức: đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào tạo (dt.hcmussh.edu.vn).

-          Tên đăng nhập = Mã số sinh viên

-          Mật khẩu = Mã số sinh viên

Hướng dẫn đăng ký học phần: http://dt.hcmussh.edu.vn chọn mục Hướng dẫn đăng ký học phần.

Sinh viên lưu ý:

  • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký môn học.
  • Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học.
  • Trong quá trình thực hiện, sinh viên có thắc mắc thì liên hệ qua email: nhunghoang0701@gmail.com  để được hướng dẫn.

                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

                                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT, HCTH                                                                                             

                                                                                                             Lê Trọng Vinh

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 17812281
Đang online : 105
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS