[Đăng ngày: 14/01/2019]

        ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Số:   /XHNV-ĐT                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 1 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký bổ sung và hủy môn học, HK II năm học 2018 – 2019

của sinh viên hệ chính quy

 

Do trong thời gian này Trường đang triển khai hệ thống mới làm ảnh hưởng đến việc đăng ký học phần trực tuyến của sinh viên, Phòng Đào tạo tiếp tục cho sinh viên đăng ký bổ sung môn học và hủy môn học với thời gian cụ thể như sau:

 

-          Thời gian đăng ký:

 • Sinh viên khoá 2015 và sinh viên khoa Nga khoá 2014: đăng ký từ 8h00 ngày đến 16h00 ngày 15/01/2019.
 • Sinh viên khoá 2016: đăng ký từ 8h00 ngày đến 16h00 ngày 16/01/2019.
 • Sinh viên khoá 2017: đăng ký từ 8h00 ngày đến 16h00 ngày 17/01/2019.
 • Sinh viên khoá 2018: đăng ký từ 8h00 ngày đến 16h00 ngày 18/01/2019.

 

-          Thời gian hủy môn học:

 • Sinh viên khoá 2014, 2015, 2016: đăng ký từ 8h00 đến 16h00 ngày 21/01/2019.
  • Sinh viên khoá 2016: đăng ký từ 8h00 đến 16h00 ngày 22/01/2019.
  • Sinh viên khoá 2017: đăng ký từ 8h00 đến 16h00 ngày 23/01/2019.
  • Sinh viên khoá 2018: đăng ký từ 8h00 đến 16h00 ngày 24/01/2019.

 

-          Cách thức đăng ký:

 • Sinh viên đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào và thực hiện các bước đăng ký môn học theo hướng dẫn theo địa chỉ: http://dt.hcmussh.edu.vn.

 

v  Sinh viên lưu ý:

 • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trong trang cá nhân trên Website phòng Đào tạo (http://dt.hcmussh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký.
 • Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên ngành và vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương.
 • Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh lỗi đề nghị sinh viên chụp lại màn hình đăng ký và gửi về địa chỉ email: nhvuxhnv96@gmail.com để được giải đáp và hướng dẫn.
 • Sau khi đăng ký thành công đề nghị sinh viên “In phiếu đăng ký” trong trang web cá nhân giữ lại để điều chỉnh nếu trong việc đăng ký có xảy ra sai sót.
 • Những môn học chưa có lịch học sinh viên liên hệ phòng Đào tạo gặp cô Hà để được giải đáp (điện thoại: 08.38293828 – nhánh 173)

 

                                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT, HCTH                                                                                               

                                                                                                              Lê Trọng Vinh


Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 12956485
Đang online : 168
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS