[Đăng ngày: 28/11/2019]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                          Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

     XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 LỊCH THI CUỐI KỲ MÔN  THỰC HÀNH VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

LỚP LIÊN THÔNG NGỮ VĂN ANH KHOÁ 2017


Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên lớp Liên thông đại học khóa 2018 lịch thi môn THỰC HÀNH VĂN BẢN TIẾNG VIỆT, cụ thể như sau:

- Ngày thi: Sáng Chủ nhật, ngày 15/12/2019.
- Thời gian thi:  bắt đầu từ 7 giờ 30

- Phòng thi:  chia theo Mã số sinh viên

+ Phòng D306: SV K2016 học lại đến Mã số sinh viên 17LT701050

+ Phòng D307: từ Mã số sinh viên 17LT701051 đến 17LT701092

* Ghi chú:

+ Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút và mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2019

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Lê Trọng Vinh

 

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 13379309
Đang online : 59
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS